Skip to content

Document Header

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ published on

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

Уредбом  Владе РС прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања..

1.Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску.

2. У периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.

Ограничење из става 1. овог члана не односи се на радно време:

1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00 часова

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;

7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова.

3. Ова наредба ступа на снагу 4. децембра 2020. године, а доноси се у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији општине Врњачка Бања домаћег становништва као и туриста који посећују Врњачку Бању.

            Наредбу објавити у Службеном листу општине Врњачка Бања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број 217-1/20-154  од 4. децембра2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА

 Бобан Ђуровић,с.р.

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО ВРЊАЧКА БАЊА

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО ВРЊАЧКА БАЊА published on
НАЈВИШЕ ОДЛУКА УСВОЈЕНО ЈЕДНОГЛАСНО

Уз примену свих епидемиолошких мера, 4. децембра 2020. године, одржана је друга редовна седница Скупштине општине. Иван Радовић, председник СО, на почетку је констатовао да кворум чини 20 одборника, а да су свој изостанак оправдали Дане Станојчић, Весна Малићанин, Јелена Дишовић Ђукић, Весна Милићевић и Јордан Пецић. На основу Закона о локалним изборима, предложена је допуна дневног реда за хитан поступак разматрања тачака под редним бројем један, два и три што су одборници прихватили. Пре гласања о дневном реду, усвојен је записник са прве седнице Скупштине општине, одржане 11. септембра.

Првом тачком дневног реда утврђен је престанак одборничког мандата за Владана Јоцића због подношења оставке. Уследило је формирање Верификационог одбора у саставу: Милан Плањанин (председник), и чланови Катарина Ђорђевић и Марија Радуловић. Овај одбор потврдио је одборнички мандат Обраду Радуловићу, са изборне листе Ивица Дачић СПС – ЈС Драган Марковић Палма из Подунаваца који је потом дао и потписао свечану заклетву. Мандат одборника траје четири године.

Следећа тачка била је избор нових чланова Већа, пошто је усвојена оставка Александре Вукмировић Јевтић. Председник општине Бобан Ђуровић предложио је за нове чланове Већа Владана Јоцића, струковног инжењера  и Драгану Нешић запослену у ЈП „Белимарковац“, испред СПС-ЈС. Први ће бити са статусом стално запослени. Сачињен је Гласачки одбор у саставу Иван Радовић председник, Милан Плањанин и Марија Радуловић чланови. Гласало се прозивком одборника, Владан Јоцић је од 19 присутних одборника добио 16 гласова, док је Драгана Нешић добила 17 гласова. Новоизабрани чланови Општинског већа су затим положили заклетву.

Одборник Ненад Николић дискутовао је неколико пута о постигнутој коалицији СНС, СПС-ЈС затраживши од Родољуба Џамића и Вијислава Вујића  безрезервну подршку за Бобана Ђуровића, председника Општине. У дискусији је учествовао и Родољуб Џамић који је истакао да је неоспорно добра одлука СПС-ЈС да узме учешћа у локалној власти. Уједно, Џамић је показао признање које је Удружење „Гочки круг“ добило за успешно пословање.

Одборник Ненад Николић

У свом обраћању Војислав Вујић је рекао да они нису потребни Српској напредној странци само за гласање, али кад су заједнички интереси у питању тражи се јединство и у том смислу је договор и направљен. Одборник Миљко Арсић се нада да ће дискусије убудуће бити много смисленије и да неће бити увреда и помињања деце, брачних другова и уопште лоших речи.

Председник Општине Бобан Ђуровић поводом постигнутог договора да се креира јединствена политика, захвалио је коалицији што је прихватила предлог о сарадњи. Најавио је спремност да и овог пута оправда поверење грађана које је указано листи Српске напредне странке. Он је такође позвао све који учествују у политичком животу Општине, да свако, у домену где је најбољи и најкориснији, да свој допринос остварењу визије Врњачке Бање као модерне, конкурентне, економски стабилне Општине која брине о својим грађанима и њиховим потребама.

На основу предлога Општинског већа и Административно мандатног одбора усвојене су следеће тачке дневног реда: Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине В. Бања; Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета Општине Врњачка Бања у периоду од 1. 1. до 30. 9. 2020. године; Ребаланс Одлуке о буџету Општине В. Бања за 2020. годину; Одлука о начину и поступку утврђивања просечне цене непокретности по зонама на територији Општине В. Бања и закључак о давању сагласности  на Решење о утврђивању просечних цена непокретности по зонама на територији Општине за 2021. годину; затим, Одлука о монтажним објектима; Одлука о Изменама и допунама Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза; Одлука о Изменама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта; Одлука о комуналним делатностима; Одлука о погребним делатностима; Одлука о прибављању и отуђењу земљишта путем размене; Одлука о отуђењу стана из јавне својине; Одлука о изменама Одлуке о утврђивању начина и услова за отуђење станова у јавној својини Општине Врњачка Бања ради трајног решавања стамбених потреба избеглица; Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу; за превоз путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“ В. Бања; Одлука о повећању основног капитала ЈKП „Бањско зеленило и чистоћа“ В. Бања и Измена Плана мрежа предшколских установа на територији Општине Врњачка Бања.

На седници Скупштине општине одборници су гласали о извештајима о финансијском пословању ЈП „Белимарковац“ , „Врући извори“ ДОО Грачац и ЈП „Нови Аутопревоз“ за 2019. годину. Треба рећи да су сва јавна предузећа исказала финансијску добит осим ЈКП „Зеленило и чистоћа“. За дискусију се јавио одборник Родољуб Џамић који је рекао да је ове извештаје требало донети почетком године, јер су практично они основ за план рада у текућој години. Одговор на ову примедбу био је да се ти извештаји усвајају почетком године, а да је разлог за кашњење ковид пандемија.

У оквиру претпоследње тачке избор и именовања разрешени су бројни управни и надзорни одбори. Именовани су нови с тим што неки управни и надзорни одбори нису потпуни, чека се именовање чланова испред установа и предузећа. Неким директорима истекао је четворогодишњи  мандат, па су пребачени у В. Д. директора на годину дана и то: Душану Радовићу, Спортски центар, Ивану Трифуновићу у Туристичкој организацији и Дејану Лучићу у Народној библиотеци „Др Душан Радић“. У ЈКП „Бањско зеленило“ разрешен је дужности уз изражену захвалност за досадашњи рад Небојша Ристић који је поднео оставку, а за новог директора именован је за В.Д. директора Момчило Крстић, досадашњи порески инспектор. За заменика директора Општинске стамбене агенције именован је Зоран Рајић на период од пет година. Именовани су и чланови општинских комисија за непокретности, за именовање, чланови Бањског одбора и Савета за здравље.

Седница Скупштине општине завршена је без одборничких питања.

М.В.

           

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial