Skip to content

Document Header

АУТОПУТ ДО ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

АУТОПУТ ДО ВРЊАЧКЕ БАЊЕ published on

Одржане јавне консултације о „Моравском коридору“

Пројекат аутопута „Моравски коридор“ представљен је 19. фебруара заинтересованим грађанима на јавним консултацијама у великој сали СО Врњачка Бања. Истовремено су представљени План укључивања заинтересованих страна и Oквирни план расељавања, а за саму реализацију Пројекта биће потребна аквизиција земљишта поступком експропријације у 48 села, која су обухваћена у седам општина западноморавског региона. Аутопут „Моравски коридор“, приближне је дужине 112 км и повезиваће Прељину код Чачка и Појате преко Крушевца. Овај Пројекат обухвата три деонице са девет сектора различитих дужина. Прва деоница обезбедиће везу између општина Ћићевац и Варварин и града Крушевца, друга деоница између општина Трстеник и Врњачка Бања и града Краљева, а трећа обезбеђује везу између Краљева и Чачка. Експропријација је законски начин да се имплементационом телу Пројекта омогући коришћење некретнина, укључујући земљиште, зграде и друге објекте у власништву физичких или правних лица. Када је јавни интерес у питању, процес експропријације представља пренос власништва са приватног или правног лица у државну својину уз одговарајуће обештећење. Пореска управа врши процену, а власници имовине имају право да не прихвате вредност компензације у процесу експропријације. У том случају, надлежна општина ће се обратити Суду са захтевом за процену, а Суд ће одредити стручњаке који ће увидом на терену утврдити вредност експропријације. До сада су утврђене цене само за прву деоницу и то у износу од 170 евра за ар пољопривредног земљишта. За други деоницу која пролази поред Врњачке Бање, цене нису утврђене, а становници ове деонице су у неповољнијем положају од других јер је на том подручју, за рушење предвиђен највећи број кућа и других објеката. Неки Врњчани сматрају да нема тог новца који може да надокнади рушење дома у коме нека породица живи генерацијама, а многи сматрају да је траса аутопута могла другачије да буде пројектована, чиме би мање објеката било порушено.  Прецизније информације о могућим изменама трасе „Моравског коридора“, роковима за експропријацију, ценама и роковима за исплату накнаде за одузето земљиште и објекте, имају „Коридори Србије“ чији представници нису учествовали у јавним консултацијама. Оквирни план расељавања је урадила и презентирала мештанима, консултантска фирма „Енакта“. Директор „Енакте“ Драган Ковачевић, изјавио је да ће ускоро бити завршена Студија о заштити животне средине на траси „Моравског коридора“ као и Акциони план расељавања.

Ако се постигне договор, заједно са преносом права у канцеларији за упис у катастар непокретности, вредност експропријације биће уплаћена унапред на  банковни рачун лица. Трошкови засађених усева који ће бити оштећени услед грађевинских радова, биће исплаћени власнику непосредно пре почетка радова на земљишту и то на основу тренутног стања усева и вредности производа који ће се добити од дирекција за пољопривреду.

Право на накнаду имају лица која су званични власници, закупци или правни корисници према одредбама националне регулативе или нерегистровани власници и неформални корисници приватног,  јавног, пољопривредног или грађевинског земљишта, затим власници или корисници погођених култура, вишегодишњих биљака и дрвећа, воћњака, винограда, расадника и другог пољопривредног земљишта. Право на накнаду имају и културно историјска добра погођена активностима Пројекта али и радници, пољопривредници и фармери на погођеном имању, чији су приходи и средства за живот  привремено под утицајем Пројекта, као и лица код којих може доћи до губитка или оштећења приступне инфраструктуре.  Новчану одштету добиће и заједнице или домаћинства чији су приступи њиховим објектима и уобичајеним ресурсима погођени Пројектом. Новчаном накнадом обухваћене су и рањиве групе, особе испод границе сиромаштва и са дугорочним здравственим проблемима, затим лица са станарским правом у експроприсаној стамбеној згради, као и сви формални и неформални власници објеката без грађевинске дозволе на сопственом, нечијем или државном земљишту.

Носиоци Пројекта су Влада Републике Србије и  „Коридори Србије“, Оператор Пројекта су „Путеви Србије“ а извођачи радова америчко турски конзорцијум „Bechtel Corporation“ и „Enka“ чији су представници давали одговоре на питања у вези изградње аутопута. Они су нагласили да су више пута обилазили трасу која пролази кроз нашу општину и да су добро упознати са осетљивом ситуацијом на терену и са пописом домаћинстава, принуђених на расељавање. На овим консултацијама о оквирном плану расељавања у Штулцу, Руђинцима, Врњцима, Новом Селу, Грачацу, Подунавцима и Вранешима, предвиђено је да би селидба могла да почне у септембру, када се очекује завршетак експропријације. Детаљније информације, сви заинтересовани добиће за пар месеци на састанку са представницима „Коридора Србије“. До тада, све примедбе на трасу аутопута, могу се доставити Комисији за жалбе „Коридора Србије“.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial