Skip to content

Document Header

obavestenja vrnjacka banja

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ published on

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

Уредбом  Владе РС прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања..

1.Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску.

2. У периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.

Ограничење из става 1. овог члана не односи се на радно време:

1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00 часова

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;

7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова.

3. Ова наредба ступа на снагу 4. децембра 2020. године, а доноси се у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији општине Врњачка Бања домаћег становништва као и туриста који посећују Врњачку Бању.

            Наредбу објавити у Службеном листу општине Врњачка Бања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број 217-1/20-154  од 4. децембра2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА

 Бобан Ђуровић,с.р.

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ published on

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

1. Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску.

2. У периоду почев од 24. новембра 2020. године закључно са 3. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта, биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова наредног дана.

3. Ова наредбаступа на снагу 24. новембра 2020. године, а доносе се у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији Општине Врњачка Бања домаћег становништва као и туриста који посећују Врњачку Бању.

            Наредбу објавити у Службеном листу Општине Врњачка Бања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број 217-1/20-151 од 23. новембра 2020. године

Зам. КОМАНДАНТА ШТАБА

Ивan Џатић

Позив за обуке ОЦД

Позив за обуке ОЦД published on

У оквиру регионалног пројекта подршке тематским мрежама BY LEAP* који финансира ЕУ кроз Civil Society Facility and Media Program 2018-2019 са циљем креирања иновативних решења за промоцију запошљавања младих, у организацији WЕ.Т.А. тренинг академије Западнобалканског института и Достигнућа младих у Србији, у жељи да јачамо капацитете организација цивилног друштва да активно учествују у процесима партиципативног управљања,  позивамо заинтересоване представнике grassroot организација, као и представнике других организација цивилног друштва које се баве темом запошљавања и предузетништва младих на дводневне обуке у следећим областима:

1. ЗАГОВАРАЊЕ ОЦД (11-13. новембар 2020. у Врњачкој Бањи – Хотел „Цептер“)

2. УЧЕШЋЕ ОЦД У КРЕИРАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА (23-25. новембар 2020. у Бајиној Башти – Хотел „Дрина“)

3. ДИВЕРЗИФИКОВАНО ФИНАНСИРАЊЕ ОЦД (2-4. децембар 2020. у Врњачкој Бањи – Хотел „Цептер“)

Рокови за пријаву на обуке су:

7. 11. 2020. (ЗАГОВАРАЊЕ ОЦД),

15. 11. 2020. (УЧЕШЋЕ ОЦД У КРЕИРАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА),

22. 11. 2020. (ДИВЕРЗИФИКОВАНО ФИНАНСИРАЊЕ ОЦД) 

Сви трошкови догађаја биће покривени од стране организатора.

Пријавни формулар можете пронаћи на овом линку: https://docs.google. com/forms/d/e/1FAIpQLSfPStGb_ jS4RoZ8v8ylUth1SHS6U37Yeap5ULY 0DqZT9TdUmw/viewform 

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

Правци фискалне политике у 2021. години

На ванредној седници Општинског већа која је одржана 2. новембра у Кабинету председника општине разматран је извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета Општине В. Бања у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године који је поднео Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. У извештајном периоду за првих девет месеци 2020. године остварен је дефицит у износу од 51.089.956 динара. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине износе 722.731.724 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине су 773.821.680 динара. Услед ширења епидемије заразне болести Ковид-19 и економске кризе које је уследила као последица, процењује се да ће остварење прихода до краја године бити око 30% мање од планираног. Према подацима из извештаја од укупно 41 врсте прихода, 10 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека, а просечно остварење ових прихода је 93,8%.

У образложењу Нацрта Одлуке о буџету Општине В. Бања за 2021. годину, који је изгласан на седници, поред правног основа образлаже се поступак припреме за доношење буџета, промене које се односе на правну регулативу и основне макроекономске претпоставке и смернице за припрему буџета локалне власти за 2021. годину. Макроекономску политику утврђује и води Влада Републике Србије, спроводе је сви корисници буџета као централног нивоа власти тако и на нивоу локалне самоуправе.

ПРАВЦИ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У 2021. ГОДИНИ

Слично као и цела светска привреда и Србија се суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета привреде, одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 6%. На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља.

Приходи буџета Општине Врњачка Бања за 2021. годину утврђени су Нацртом у износу од 1.194.900.000динара.

Чланови Већа предлажу Скупштини да донесе одлуку о прибављању и отуђењу земљишта у јавну својину Општине Врњачка путем размене између Општине и Радојке Јанковић из Штулца, као и одлуку о отуђењу стана од 99 квадрата из јавне својине Општине, по спроведеном поступку јавног надметања.

У даљем току седнице Скупштини је предложено да донесе Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општем уређењу В. Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза јер се у пракси показало да је потребно ближе прецизирати поједине одредбе.

Чланови Општинског већа упознати су са информацијом, захтевом ПУ „Радост“ за увећањем броја група за припремно предшколски програм на полудневном трајању у Врњцима, дељењем постојеће групе од двадесет троје деце на две, како би се омогућило организовање васпитно-образовног рада уз поштовање дистанце, мере за спречавање ширења епидемије Ковид-19.

Општинско веће је усвојило Програм контроле квалитета ваздуха на територији Општине В. Бања за 2021. годину, јер локална самоуправа у оквиру својих надлежности обезбеђује континуирано праћење квалитета ваздуха, у складу са важећим законима. Подручје на којем се спроводи мониторинг је централна урбана зона града. У локалној мрежи мере се концентрације суспендованих честица и тешких метала (арсен, кадмијум, никал и олово) из узоркованих суспендованих честица. У складу са специфичном конфигурацијом терена, мониторинг ће се спроводити на једном мерном месту, у Централном бањском парку код зграде Купатила, а узорци ће се узимати у току целе године, свакога дана.

Програм је припремљен са основним циљем да се прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће материје како би се сагледао утицај квалитета ваздуха на здравље и животну средину. Обавеза јединице локалне самоуправе је да у складу са Законом о заштити ваздуха Агенцији за заштиту животне средине редовно доставља податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из локалне мреже.

М.Ст.Ј.

ЗАСЕДАО САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ЗАСЕДАО САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА published on

Припремљен нацрт програма за унапређење саобраћаја на територији Општине

На другом састанку новог сазива Савета за безбедност саобраћаја Општине Врњачка Бања, одржаном  22. октобра, урађен је нацрт програма за 2021. годину. За финансирање унапређења саобраћаја на путевима наше Општине, предвиђено је осам милиона динара.

Након што Агенција за безбедност саобраћаја одобри предлог овог Савета, он ће бити на дневном реду наредне седнице Општинског већа.

Према речима Драгана Говедарице, председника Савета за безбедност саобраћаја Општине Врњачка Бања по новом Закону о безбедности саобраћаја и Пословнику о раду савета локалних самоуправа,  обавеза је да се предлог програма трошења средстава достави Агенцији за безбедност саобраћаја на који она даје сагласност. Након тога, такав предлог се прослеђује Општинском већу и затим се по усвајању, креће у реализацију програма.

– Та средства се враћају из Републике и она су настала наплатом средстава од казни за прекршаје у саобраћају, а део средстава је од Општинске управе, од казни за прекршаје које евидентира наша локална инспекција, односно 30% од тих средстава се враћа из републичког буџета, тако да планирамо осам милиона динара, појаснио је Драган Говедарица.

Половина од тих средстава, око четири милиона, биће опредељено за финансирање путне инфраструктуре, док је друга половина предвиђена за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно промотивне активности и научно истраживачки рад из ове области као и техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове саобраћаја.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial