Skip to content

Document Header

Десета седница Скупштине општине

Десета седница Скупштине општине published on

Десета редовна седница Скупштине општине одржана је 29. јуна у Великој сали СО. Председавао је Иван Радовић.10. sednica SO E

Седници је присуствовало двадест двоје одборника. Најпре је усвојена одлука о завршном рачуну буџета Општине В. Бања за 2016. годину, а потом ребаланс одлуке о општинском буџету за 2017. годину и Одлука о задуживању и рефинансирању кредитног задужења у 2017. години. Општина ће се задужити дугорочним кредитним задужењем до 26 милиона динара. Рок отплате овог кредита којим ће се финансирати пројекат „Изградња Националног ватерполо тренажног центра“ износиће 5 до 8 година. Кредитно задужење, финансијски лизинг до 3 милиона динара са роком отплате од 3 до 4 године користиће се за набавку службених возила. Општина ће извршити рефинансирање кредитног задужења у висини од 222.668.124 динара колико износи неотплаћени износ кредита на период од 6 до 10 година. С обзиром на кретање камата на тржишту новца у Србији дошло је до значајног пада референтних камата, а дошло је и до смањења маржи банака, нарочито за дугорочне инвестиционе кредите. Скупштина општине је сагласна да се потраживања Општине од Акционарског друштва за технолошко-металуршку обраду ППТ-ТМО Трстеник по основу свих јавних прихода доспелих на наплату до краја марта 2016. год. у износу од око 27 милиона динара конвертују у основни капитал Општине В. Бања у овом Акционарском друштву.

Бањски одбор за питања привреде, пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности предложио је и Скупштина је усвојила предлоге за доделу јавних признања и награда поводом Дана општине, 14. јула, за 2017. годину. Предлоге је изнео Дејан Лучић. Повеља ће бити додељена Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреРепублике Србије; плекете са златним амблемом доделиће се Специјалној болници „Меркур“, Угоститељско-туристичккој школи са Домом ученика и Предшколској установи „Радост“. Три плакете са сребрним амблемом доделиће се Предузећу „Металопластика“ ДОО Врњци, проф. др Милану Медаревићу, бившем декану Шумарског факултета и Општинској организацији Црвеног крста. Новчане награде добиће: Исидора Крагуљац, Милостива Младеновић и Урош Радуловић.

У оквиру тачке „Избор и именовања“ донето је решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе награда „Најбољи – најбољем, др Зоран Ђинђић“ у саставу: Дане Станојчић, Бранко Милетић и Александар Миљаковић.. За директора ЈП „Бањско зеленило и листоћа“ једногласно је именован Небојша Ристић, док је Саша Миленковић именован за директора Културног центра по конкурсу, за наредне четири године. Нови вршилац дужности директора Библиотеке „Др Душан Радић“ је Маја Јанковић. Нови члан Школског одбора УТШ, испред локалне самоуправе је Миодраг Драго Поповић.Испред запослених, члан НО ЈП „Шуме Гоћ“ је Милан Куч, за „Белимарковац“ је Драгица Гмијовић, а за „Бањско зеленило и чистоћу“ Небојша Јевтић. Ана Мијатовић именована је за члана Школског одбора „ОШ „Бане Миленковић“ испред родитеља. Именован је нови члан Бањског одбора: Бојан Бежановић. Новоименовани председник Комисије за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини Општине В. Бања.

М.Ст.Ј.

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial