Skip to content

Document Header

Девета седница Општинског већа

Девета седница Општинског већа published on

Редовна, девета седница Општинског већа одржана је 27. јуна. На дневном реду нашло се преко четрдесет тачака. Председавао је Бобан Ђуровић.Opstinsko vece

Нацрт ребаланса одлуке о општинском  буџету образложио је Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Чланови Већа предлажу Скупштини да усвоји овај Нацрт. Рефинансирањем постојећих кредита оствариће се значајна уштеда на нижој каматној стопи за преостали дуг. Предлог одлуке о задуживању и рефинансирању кредитног задужења у 2017. години усвојен је на седници. Чланови ОВ усвојили су предлог одлуке о конверзији потраживања Акционарског друштва за технолошко-металуршку обраду ППТ-ТМО АД Трстеник у основни капитал овог привредног друштва. Једногласно је подржан и нацрт одлуке о Локалном антикорупцијског плана Општине В. Бања за период од 2017. – 2020. године. Скупштини је предложено усвајање одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и пословно-стамбеним зградама на територији врњачке Општине. Према одлуци утврђенесу сталне манифестације у области културе и туризма: Фестивал филмског сценарија, Међународни фестивал класичне музике „Врњци“, Међународни врњачки карневал. „Lovefest“ – Фестивал електронске музике и „Дани Данила Бате Стојковића. Скупштини се предлаже да донесе одлуку којом се Туристичкој организаији преноси на коришћење пословни простор на спрату објекта Летња позорница.

Чланови Већа усвојили су информацију у вези предлога Споразума о измирењу обавеза између ЈП „Нови Аутопревоз“ и „ППТ Наменска“ АД Трстеник. Веће је прихватило предложене одлуке о спровођењу јавних конкурса за именовање директора ЈП „Борјак“ и ЈП за газдовање заштитним шумама В. Бање „Шуме Гоч“, а сагласност је дата и на оддлуку УО о именовању директора Установе Културни центар.

Члановима Већа поднета је информација у вези Статута ЈП „Борјак“ и дата је сагласност на Статут. Надзорни одбор ЈП „Шуме гоч“ поднео је информацију о усвајању ценовника овог јавног предузећа. Чланови Већа једногласно су усвојили ценовник. Сагласност је дата и на Статут Месне заједнице Отроци.

На седници је разматран извештај о досадашњим предузетим активностима Комисије за праћење количине, састава и коришћења природног лековитог фактора у В. Бањи. У јануару и марту одржане су седнице Комисије, а прва хидрогеолошка мерења извршена су у априлу.Праћен је ниво подземних вода, протицај, температура, Ph вредност и остали параметри који ће редовно бити уношени у базу података. У протеклом периоду извршено је још осам мерења различитих параметара, о чему је сачињена прва радна инфо база мониторинга лековитог фактора В. Бање. У току тих мерења извршена је идентификација два акцидентна загађења Врњачке и Липовачке реке, што би требало да се решава у сарадњи са комуналном инспекцијом.

Веће је усвојило програме пословања, прве измене за ЈП „Нови Аутопревоз“ и Општинску стамбену агенцију, а усвојен је и извештај о раду за 2016. годину Туристичке организације. На седници је усвојена одлука о измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у Општини В. Бања по добијању сагласности од Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

М.Ст.Ј.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial