Skip to content

Document Header

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА published on

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА О ИЗГРАДЊИ МОРАВСКОГ КОРИДОРА

Поводом израде Студије процене утицаја на животну средину и друштво, као и пратеће документације, Коридори Србије, 28. септембра организовали су у Амфитеатру „Данило Бата Стојковић“, јавне консултације са грађанима који су директно и индиректно погођени изградњом Моравског коридора. Циљ ове Студије је био да изврши еколошку и социјалну процену пројекта, да документује потенцијалне еколошке и социјалне утицаје повезане са фазама његове изградње и рада и да обезбеди мере за ублажавање како би се спречили, избегли, смањили или надокнадили сви штетни утицаји. Процењено је да су утицаји Пројекта углавном средњи, а резидуални утицај се смањује на низак ниво након спровођења предложених мера ублажавања. Утицаји који се сматрају великим су: ризик од поплаве током изградње и експлоатације, квалитет ваздуха, бука, промена пејзажа услед промена у намени земљишта, видљивост нових структура, губитак приватног земљишта, уситњавање пољопривредних земљишних парцела, физичко и економско расељавање лица погођених пројектом и саобраћај. Поред тога, процењују се и социјално позитивни утицаји. Ови утицаји се углавном заснивају на развоју у локалној економији и могућностима запошљавања током фаза изградње и рада Пројекта, што ће произићи из директних и индиректних прилика за посао и могућности набавке за локалне компаније и локалне добављаче. На састанку, након презентације наведених докумената, грађани су имали прилику да укажу на проблеме који се јављају као последица изградње поменутог ауто-пута, али и да разјасне своје недоумице у погледу експропријације земљишта, статуса земљишта које се не изузима, као и стања објеката који остају у непосредној близини утврђене трасе. Неки од изнетих проблема су рушење привредних, стамбених и пољопривредних објеката, расељавање становништва, одсецање једнe или више породичних кућа од остатка села.
Организатори су писмено евидентирали све појединачне примедбе грађана како би са свим релевантним учесницима у реализацији Пројеката изнашли решења за примедбе.
Након изјашњавања присутних грађана, председник Општине Врњачка Бања, Бобан Ђуровић замолио је представнике Коридора Србије да се за насељена места Ново Село и Врњци, где је велика концентрација стамбених и других објеката, уради додатна анализа, и да се ангажују како би се пронашло решење или компромис за сваки проблем поједи

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial