Skip to content

Document Header

Н А Р Е Д Б A

Н А Р Е Д Б A published on

На основу члана 29. став 1. и члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/20), Штаб за ванредне ситуације Oпштине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 17. 07. 2020. године, а у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији Oпштине Врњачка Бања, доноси следећу наредбу:

Ограничава се рад свих трговинских објеката до 23,00 часа.
Ограничава се радно време свих угоститељских објеката рачунајући и објекте брзе хране до 23,00 часа, а извођење музичког програма до 22,00 часа. Уколико се при извођењу музичког програма код отворених угоститељских објеката не поштује дистанца везано за размак између столова од 2 метра, надлежни орган Oпштинске управе Oпштине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се ставити ван снаге, односно укинути одобрење за постављање баште која не поштује ову дистанцу.
Уколико се при извођењу музичког програма у затвореним угоститељским објектима не поштује дистанца – размак између столова од најмање 2 метра надлежни орган Oпштинске управе Oпштине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се забранити извођење музичког програма за предметни обекат.
Мења се тачка 8. Наредбе Штаба за ванредне ситуације Oпштине Врњачка Бања број 217-1/20-109 од 15. 07. 2020. године која се односила на забрану рада отворених базена тако да гласи:
Одобрава се коришћење отворених базена у Врњачкој Бањи уз следеће мере превенције:
• Само две особе могу седети под једним сунцобраном, осим породица са малом децом;
• Размак између лежаљки, односно простора који заузима једна особа или две особе које заједно бораве на купалишту (изузев породица са децом) мора бити минимум 2m;
• Уколико на купалишту постоје сунцобрани, лежаљке треба да буду постављене на удаљености од најмање 2m од суседног сунцобрана;
• Сунцобране поставити на раздаљини од 4m;
• Забрањени су тимски спортови у води или на обали који укључују блиски контакт;
• Барови и кафићи и мобилне јединице које нуде храну и пиће могу служити само храну и пиће који су запаковани у оригинално паковање;
• Столице и столови дозвољени су у кафићу или бару, а гости морају бити удаљени најмање 1,5m;
• У баровима и кафићима на купалишту није дозвољено одржавати забаве и сличне догађаје;
• Капацитет купалишта је 1 лице на 10m2;
• Запослени на купалишту морају носити маске када долазе у контакт са гостима на купалишту;
• Забрањено је коришћење заједничких просторија од стране корисника, изузев тоалета;
• Уколико је могуће, неопходно је увести претходне резервације, како би се број гостију ограничио;
• Гости базена су у обавези да све време боравка на купалишту поштују мере физичке дистанце и личне хигијене.

Донета мера напред наведеном Наредбом у односу на рад објеката затворених базена, SPA и Wellness центара, остаје на снази.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

Број 217-1/20-112 од 17. 07. 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial