Skip to content

Document Header

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А published on

Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 09.07.2020. године, а у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији општине Врњачка Бања, доноси следеће:

1.         Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену свих превентивних мера , сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.  При уласку у просторије јавне намене, као и ресторана, кафе барова, обавезна је дезинфекција руку.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план примене мера.

Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

2. Налаже  се ЈП „Нови Аутопревоз“, пружаоцу станичне услуге на аутобуској станици да мора применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих просторија аутобуске станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, обавезно мерење температуре путницима у складу са посебним планом мера, које су саставни део акта о процени ризика, а који управљач аутобуске станице доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду). Oбавезно је ношење заштитних маски у јавном превозу. 

Возачи у такси возилима су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење заштитних маски и рукавица).

У свим затвореним просторима у јавним предузећима и установама обавезно је ношење заштитних маски. За спровођење ове мере одговорни су послодавци.

3. Налаже се ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања да врши појачану дезинфекцију јавних површина са тежиштем на прилазима Дому здравља „Др Никола Џамић“, Предшколским установама „Радост“ и „Колибри“, на главној Бањској Променади, парковским површинама и на Зеленој пијаци.

Испред свих предузећа, установа, обавезно је постављање дезо баријера и мерење телесне температуре.

4.  Налаже се спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.).

5. Налаже се станодавцима са територије општине Врњачка Бања да поставе дезо баријере испред улаза у стамбени простор, као и средства за дезинфекцију руку.

Налаже се дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама.

6. Контролу над спровођењем донетих мера ће вршити надлежни инспекцијски органи општине Врњачка Бања.

7. Ове наредбе и препоруке ступају на снагу одмах, а доносе се у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији општине Врњачка Бања домаћег становништва као и туриста који посећују Врњачку Бању.

8.Наредбу објавити у Службеном листу општине Врњачка Бања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број 217-1/20-107 од 09.07.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Бобан Ђуровић,с.р.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial