Skip to content

Document Header

На седници Општинског већа усвојен Нацрт одлуке о ребалансу буџета

На седници Општинског већа усвојен Нацрт одлуке о ребалансу буџета published on

Ванредна седница Општинског већа одржана је у великој скупштинској сали 24. новембра.so vece

  Седницу је водио Бобан Ђуровић, председник Општине који је на почетку предложио да се усвоје записници са једне телефонске седнице и једне редовно одржане. Један записник, на захтев Николе Трифуновића, члана Већа, због нејасноћа, једне од одлука са те седнице, није усвојен.

На дневном реду седнице нашло се 13 тачака плус четири тачке допуне. Прво је разматран нацрт Ребаланса Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину. Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије изложио је захтеве који су изнети на јавној расправи о ребалансу буџета која је одржана пре седнице Већа. ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ обратило се захтевом за недостајућа средства у износу 1.900.000 динара ради пресељења стаклене баште. Спортски центар је, према речима Дунића, доставио следеће предлоге: увећање сталних трошкова у износу од 600.000 динара за покриће преузетих обавеза, делом из претходних година; увећање апропријације материјал за 100.000 динара за покриће обавеза из ранијих година и увећавање апропријације специјалне услуге у износу од 350.000 динара за покриће трошкова учешћа на „Сајму спорта“у Београду. Предшколска установа „Радост“ је на јавној расправи доставила предлог у писаној форми за увећање позиције Материјал у износу од 500.000 динара због очекиваних наменских средстава из Републике уз усклађивање осталих износа са насталом променом.so vece 3

Закључујући ову тачку председник Ђуровић је изјавио да су се јавне расправе свеле на потраживања појединих предузећа и установа, а зна се да ребаланс подразумева смањење одређених позиција и увећање других, или другачије речено прераспоређивање средстава. Укупан износ апропријација које се умањују на расходној страни буџета је 55 милиона 127 хиљада динара, а исто толико се увећавају на другим позицијама. Овим ребалансом планира се финансијски резултат – буџетски суфицит у износу од 23 милиона 337 хиљада динара. Чланови Већа гласали су за овај нацрт Ребаланса за 2017. годину и он ће се наћи на дневном реду наредне скупштинске седнице. Затим је дата сагласност, после излагања Родољуба Џамића, за извођење геолошких истраживања и експлоатацију резервних минералних сировина у циљу даље експлоатације изворишта које се налази на парцели Белог извора, а који је затражио инвеститор – бања „Ждрело“.  Чланови Већа упознати су да је у овом поступку локална самоуправа максимално, у законским оквирима заштитила интересе грађана Врњачке Бање. Уследило је усвајање нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о коришћењу природног  лековитог фактора.

Усвајањем нацрта Одлуке о изменама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања установљено је како треба да изгледају зимске и летње баште. Известилац по овој тачки био је Бранислав Бежановић, вд директора Општинске стамбене агенције. Ево и неких извода из општих услова и правила за постављање летњих и зимских башти.

Летње и зимске баште су објекти намењени угоститељској делатности који се постављају на јавној површини испред, иза или са стране објекта или дела објекта у којој се обавља искључиво угоститељска делатност. Оне се не могу постављати испред киоска. Предвиђено је такође да у зимским баштама не могу бити постављени шанк и роштиљ.

Уколико се постављају тенде и перголе оне морају бити у беж или антрацит сивој боји. Изузетно, закупци који имају закључен уговор са општином Врњачка Бања на дан ступања на снагу овог Плана, обавезују се да до првог маја 2018. године промене тенде и перголе у поменутим бојама.

На седници Већа  је усвојена информација у вези образовања Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бљња услед истека мандата члановима претходног сазива. Комисија ће се бирати за период 2018-22. година, која би отпочела са радом на доношењу годишњег програма за 2018. годину. Чланови Већа дали су сагласност на допуну програма рада и измену финансијског плана Центра за социјални рад за 2017. годину.

Поред ових, чланови Општинског већа донели су потребне закључке и одлуке за низ питања која ће се наћи на предстојећој седници Скупштине општине Врњачка Бања.

 

 

М.В.

 

 

 

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial