Skip to content

Document Header

НАРЕДБA КРИЗНОГ ШТАБА

НАРЕДБA КРИЗНОГ ШТАБА published on

НАРЕДБA КРИЗНОГ ШТАБА БРОЈ 9-332/20 ОД 26.3.2020. – ДЕЗИНФЕКЦИЈА УЛАЗА ЗГРАДА

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања («Сл.гласник РС», број 29/20), Решења о формирању Кризног штаба општине Врњачка Бања број 020-47/20 од 24.3.2020.године и Наредбе Кризног штаба број 9-332/20 од 26.3.2020.године, доносим:


Н А Р Е Д Б У


1. Обавезују се сви управници стамбених заједница са територије општине Врњачка Бања да обавештења са бројевима КОЛ центара на територији општине Врњачка Бања, која су им дистрибуирана истакну на улазним вратима објеката, огласним таблама или видним местима.
2. Обавезују се сви управници стамбених заједница са територије општине Врњачка Бања да набаве или направе дезинфекционе баријере на улазима у зграде и редовно дезинфикују улазне кваке и врата.
3. Обавезују се сви управници стамбених заједница да обезбеде несметан приступ служби Општинске управе који ће извршити дезинфекцију улаза зграда хипохлоридом и другим средствима.
4. За спровођење ове мере задужујем Радета Ћурчића, запосленог у Општинској управи општине Врњачка Бања.
5. Ова мера ће се спровести у периоду од 28.3. – 29.3.2020.године.
6. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања“ и сајту Општине Врњачка Бања.


КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:9-332/20-1 од 27.3.2020.године


Командант штаба
Бобан Ђуровић

НАПОМЕНА: Обавештавате се да потребну количину средства за дезинфекцију унутрашњости стамбене зграде можете преузети у згради општине Врњачка Бања. Поменуто средство се може искључиво користи за дезинфекцију унутрашњости стамбених зграда (не користити за дезинфекцију руку).

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial