Skip to content

Document Header

НАРЕДБА ШТАБА

НАРЕДБА ШТАБА published on

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 10. АПРИЛA 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања на седници одржаној дана 10. 4. 2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У


УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

Уредбом Владе РС прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања.
1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) и то:
1) лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5.000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова;
2) лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5.000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова;
3) лицима која нису навршила 65 година ‒ од 17 до 05 часова радним данима, као и од петка од 17 часова до понедељка до 05 часова.
Забрана из става 1. овог члана не односи се на:
1) здравствене раднике – са лиценцом;
2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Војске Србије и служби безбедности, који су на задатку;
3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање;
4) чланове посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају;
5) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.
2. Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.
У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.
Забрана се не односи на малолетну децу и њихове родитеље, односно старатеље и хранитеље.
3. Забрањује се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.
Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 m.
3. Рад малопродајних објеката се организује по следећем принципу:
– Понедељак – петак од 07.00 до 15.00 часова
– за грађане старије од 65 година петак од 04.00 до 07.00,
– Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
4. Општински штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
број: 217-1/20-70 од 10.априла 2020.године


КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић, с.р.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial