Skip to content

Document Header

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА О РАДУ

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА О РАДУ published on

Традиционално, већ 17 година „Глосаријум“ и редакција часописа „Избор судске праксе“ организују у Хотелу „Бреза“ два пута годишње, у априлу и октобру, стручна саветовања за правнике.propisi o radu vrnjacke novine

Традиционално, већ 17 година „Глосаријум“ и редакција часописа „Избор судске праксе“ организују у Хотелу „Бреза“ два пута годишње, у априлу и октобру, стручна саветовања за правнике. „Најназначајније новине у прописима о раду и по основу рада“ назив је саветовања које је организовано од 18. до 20. априла. Приликом отварања Саветовања 18. априла учеснике је поздравио Милан Жамац, директор Издавачког предузећа „Глосаријум“. Правници из привреде, управе и државних органа били су у прилици да се упознају са најактуелнијим темама везаних за прописе о раду. Предавања су одржали еминентни стручњаци и научни радници. Проф. др Зоран Ивошевић са Правног факултета Универзитета Унион говорио је о појму, режиму, врстама заснивању и новелирању радног односа, затим о заради, надокнади зараде и другим примањима, као и о престанку радног односа. О запошљавању странаца у Србији говорила је Љиљана Џувер, помоћник министра за рад, запошљавање и борачка питања, док је њен колега Зоран Лазић упознао учеснике Саветовања са новинама предвиђеним у Закону о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити. Судија Врховног касационог суда Снежана Андрејевић одржала је предавања о правном положају узбуњивача и о улози Врховног касационог суда у уједначавању судске праксе у радном праву. Директор Фонда солидарности Јаблан Обрадовић  говорио је о правима запослених пред Фондом солидарности. Адвокат Милан Ивошевић имао је излагања о радном односу на одређено време и о радном времену, одморима и одсуствима.  Заштита запослених на раду била је тематика којом се бавила Бисерка Живановић, судија Врховног касационог суда. Предавачи овог Саветовања били су и: Олга Вучковић Кићановић из Агенције за мирно решавање радних спорова, дипл. правник Гордана Вићентијевић, Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда, Горан Марковић из Инспектората за рад и проф. др Небојша Шаркић.

М.Ст.Ј.

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА О ИЗГРАДЊИ МОРАВСКОГ КОРИДОРА

Поводом израде Студије процене утицаја на животну средину и друштво, као и пратеће документације, Коридори Србије, 28. септембра организовали су у Амфитеатру „Данило Бата Стојковић“, јавне консултације са грађанима који су директно и индиректно погођени изградњом Моравског коридора. Циљ ове Студије је био да изврши еколошку и социјалну процену пројекта, да документује потенцијалне еколошке и социјалне утицаје повезане са фазама његове изградње и рада и да обезбеди мере за ублажавање како би се спречили, избегли, смањили или надокнадили сви штетни утицаји. Процењено је да су утицаји Пројекта углавном средњи, а резидуални утицај се смањује на низак ниво након спровођења предложених мера ублажавања. Утицаји који се сматрају великим су: ризик од поплаве током изградње и експлоатације, квалитет ваздуха, бука, промена пејзажа услед промена у намени земљишта, видљивост нових структура, губитак приватног земљишта, уситњавање пољопривредних земљишних парцела, физичко и економско расељавање лица погођених пројектом и саобраћај. Поред тога, процењују се и социјално позитивни утицаји. Ови утицаји се углавном заснивају на развоју у локалној економији и могућностима запошљавања током фаза изградње и рада Пројекта, што ће произићи из директних и индиректних прилика за посао и могућности набавке за локалне компаније и локалне добављаче. На састанку, након презентације наведених докумената, грађани су имали прилику да укажу на проблеме који се јављају као последица изградње поменутог ауто-пута, али и да разјасне своје недоумице у погледу експропријације земљишта, статуса земљишта које се не изузима, као и стања објеката који остају у непосредној близини утврђене трасе. Неки од изнетих проблема су рушење привредних, стамбених и пољопривредних објеката, расељавање становништва, одсецање једнe или више породичних кућа од остатка села.
Организатори су писмено евидентирали све појединачне примедбе грађана како би са свим релевантним учесницима у реализацији Пројеката изнашли решења за примедбе.
Након изјашњавања присутних грађана, председник Општине Врњачка Бања, Бобан Ђуровић замолио је представнике Коридора Србије да се за насељена места Ново Село и Врњци, где је велика концентрација стамбених и других објеката, уради додатна анализа, и да се ангажују како би се пронашло решење или компромис за сваки проблем поједи

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial