Skip to content

Document Header

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА published on

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за привреду и друштвене делатности
Број: 344-257/20
Дана: 25.03.2020.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
У складу са актуелном ситуацијом изазваном пандемијом вируса COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе („Службени гласник Републике Србије број 29), Одлуком Штаба за
ванредне ситуације општине Врњачка Бања бр. 217-1/20-44 од 18.марта 2020. године, чланом 2 и чланом 3 Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања (“Службени гласник РС”, број 41) Општинска управа општине Врњачка Бања Одсек за привреду и друштвене делатности, у циљу предузимања појачаних мера здравствене заштите, уважавајући чињеницу да је отежано и онемогућено прибављање потребне
документације и обустављен преглед погодности возила за обављање такси превоза, обавештава све такси превознике и такси возаче на територији општине Врњачка Бања, да незанављање такси дозвола за возаче и такси дозвола за возила која истичу у време проглашеног ванредног стања као и решења за обављање такси делатности за чије су продужење поднети захтеви а у вези којих надлежни орган није донео одговарајуће решење неће производити негативне последице.
По укидању ванредног стања Одсек за привреду и друштвене делатности ће омогућити извршавање ових обавеза и донети одговарајућа решења на основу поднетих захтева а у
складу са одредбама Одлуке о такси превозу на територији општине Врњачка Бања
„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 12/2019.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

Живорад Јаћимовић с.р

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial