Skip to content

Document Header

Одржана 19. редовна седница Општинског већа: Усвојен нацрт буџета за 2019. годину

Одржана 19. редовна седница Општинског већа: Усвојен нацрт буџета за 2019. годину published on

Редовна седница Општинског већа, 19. по реду, одржана је у Великој сало СО,  20. децембра на којој је разматрано 15 тачака дневног реда са шест тачака допуне.vece 22

Седницом је председавао Бобан Ђуровић, председник општине Врњачка Бања. Присутни су били и заменик председника Иван Џатић, Иван Рдадовић, предеседник СО, чланови Већа и директори јавних предузећа и установа. Једногласно су усвојени записници са претходних ванредних седница одржаних 5, 7. и 11. децембра.

Нацрт Одлуке о ребалансу Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину била је прва тачка дневног реда, чији је известилац био Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Разлози за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету за 2018. годину су финансијске природе. Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и расхода из извора финансирања и износи 1.443.772.000 динара. Основни разлог за предлагање Ребаланса је чињеница да општна Врњачка Бања није добила потврду о закључивању уговора са ресорним министарством за реализацију пројекта „Реконструкција фасаде седишта општинских органа (енергетска ефикасност)“ за коју је у буџету општине за 2018. годину планиран износ суфинансирања из крердитних средстава у износу од 6.640.000 динара.  Овим ребалансом стварају се планске апропријације за финансирање пројекта „Реконструкција дела Променаде“ и из извора финансирања 10 -кредитна средства у износу од 6.640.000 динара, тако да се укупна висина задужења не мења, већ се мења намена дела средстава из планираних расхода које се финансирају из кредита.

Финансијски резултат који произилази из оваквог предлога Ребаланса одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину је непромењен јер се не мења укупна висина кредитног задужења која је предвиђена иницијалном одлуком о буџету општине Врњачка Бања у 2018. години.

По речима Бобана Ђуровића,  значајна средства у 2019. години донела би  продаја  некадашњег предузеће „Рад“ , за које постоји купац,  који би инвестирао у изградњу тржног центра, који би се налазио код Спорстке хале.vece 11

На дневном реду као друга тачка Буџет Врњачаке Бање креиран је према политици развоја Врњачке Бање. Планирани су приходи и примања од 1.317.583.000 динара и расходи од 1.326.536.000 динара, што значи да је буџетски дефицит  8.953.000динара чланови Већа разматрали су Нацррт Одлуке о буџету општине Врњачка  Бања за 2019. годину. Реч је о пренетим и неутрошеним кредитиним средствима из 2018. године. Следеће године више ће новца бити улошено у радове, а мање у манифестације каквих је било ове године поводом прославе јубилеја 150 година актовног бављења туризмом.  У оквуиру ове тачке дневног реда, чланови Већа усвојили су предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама које се уводе на 1. истицање фирме на пословном простору; 2. држање средстава за игру („забавне игре“); 3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина. Разлог за доношење ове одлуке је тај што се врши годишње усклађивање локалних комуналних такси са параметрима макроекономске политике који је усвојила Влада Репубвлике Србије. Затим је усвојен Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама, као и Одлука о утврђивању висине накнаде за коришћење јавних површина. Кадровски план Општинске управе опоштине Врњачка Бања који предвиђа 84 стално запослена лица и 10 на одређено време због увећаног обима посла, усвојен је.

Горе поменуте тачке дневног реда, усвојене су на Јавној расправи, одржаној 19. децембра.

У даљем току седнице чланови Општинског већа усвојили су захтев Туристичке организације за 2.700.000 динара за организацију такмичења „Србија у ритму Европе“, чији је домаћин следеће године Врњачка Бања. Иначе, Врњачка Бања је ове године однела убедљиво прво место на овом престижном  такмичењу.

Такође, прихваћен је и предлог да 1.500.000 динара буде уложено у адаптацију МЗ Руђинци и амбуланте, које се налазе у згради бивше „Мофазе“.

У наставку седнице Већа, усвојен је Нацрт одлуке о измени и допуни одлуке о путевима и улицама на територији општине Врњачка Бања, а који подразумева да поједине послове на одржавању улица и путева поверавају се и месним заједницама на чијој се територији налазе улице и путеви у складу са кадровском опремљеношћу. Прихваћена је и одлука о изменама и допунама одлука којима су одрђени називи улица и засеока и насељеним местима на територији општине Врњачка Бања.

Усвојен је Нацрт Одлуке о усвајању Плана јавног здравља општине Врњачка Бања за период 2019-2029. године. Главна функција овог плана је да се развојем и применом система знања, вештина и активности унапреди здравље, спрече и сузбију болести, продужи и побољша квалитет живота, а путем организованих мера друштва. Израда плана јавног здравља урађена је уз стручну помиоћ и подршку Сталне конференције гадова и општина (СКГО) кроз пројекат који се финансира од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу, а спроводи га СКГО.

Месној заједници Отроци одлуком се даје на коришћење привремени објекат – Балон хала са свлачионицом  без накнаде. Месна заједница је обавезна да халу користи у складу са природом и наменом ствари и да истом управља у складу са законом, важећим подзаконским прописима и важећим актима општине Врњачка Бања и измирује све обавезе. Такође, нема правао располагања, отуђења, давања у закуп, стављања хипотеке или другог терета на описаном објекту.

Душан Радовић, директор Установе „Спорстки центар“ известио је чланове Већа у вези Предлога ценовника за коришћење термина у халама „Владе Дивац“ и „Пискавац“, као и Предлог ценовника за коришћење минибусом. Оба захтева су усвојена.  Душан Радовић овом приликом је истакао да је цена закупа хале веома повољна с обзиром на квалитет услуга које Спортски центар пружа. Важна је мотивација деце да се баве спортом и из тих разлога цена је симболична. Што се тиче цене комби превоза, она је такође мала, са 45, динара повећана је 55 динара.“

Одлука о покретању поступка израде процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања општине Врњачка Бања усвојена у даљем у току седнице Већа. Поступак израде процене ризика од катастрофа покреће и обавља у складу са Законом и њиме се планирају мере и активности за спречавање и умањење послдица катастрофа. Израда овог Плана је законска обавеза сваке локалне самоуправе.

Усвојена је одлука о давању сагласности за потписивање уговора о превозу ученика на територији општине Врњачка Бања. У питању је субвенционисани превоз, чији је правни основ садржан у Одлуци о финансијској подршци породици са децом, а може се реализовати само код превозника са којим општина има закључен уговор о превозу ученика у градском, приоградском и међумесном саобраћају.

Н.П.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial