Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ published on

У раду 25. седнице СО која је одржана 4. јула учествовало је 18 одборника. Усвојена је Одлука о реализацији буџета Општине Врњачка Бања у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите које се делом финансирају из наменских средстава за 2019. годину.

Тако ће се реализовати приоритетне услуге социјалне заштите: лични платилац детета (4,9 милиона динара) и Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју (3,1 милион динара). Сагласно уговору о наменским трансферима у социјалној заштити Општини ће у 2019. години бити пренето 3,9 милиона динара.

Са 16 гласова изгласане су измене и допуне Одлуке о општем уређењу В. Бање и одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза. У даљем току седнице одборници су усвојили измену и допуну Одлуке о јавним паркиралиштима према којој „изузетно, предузеће које обавља комуналну делатност јавног паркирања може одобрити услуге паркирања правном лицу за већи број возила и на дужи временски период за који утврђује цену паркинг карте чије плаћање може регулисати потписивањем посебног уговора са правним лицем. Приоритет у одобравању коришћења паркирања на већем броју паркинг места и на дужи временски период имају правна лица – хотели“. Потом је усвојена Одлука са изменама и допунама Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у В. Бањи, као и Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине непосредном погодбом на к.п. бр. 1326/5 КО В. Бања по тржишној цени од 6.000 динара по квадратном метру.

Скупштина општине усвојила је закључак Бањског одбора којим су утврђени коначни предлози за доделу признања и награда поводом Дана општине уз корекцију висине новчаних награда од 10.000 динара на 60.000 и 30.000 динара. Скупштина је донела решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Нови Аутопревоз“ о дугорочном кредитном задужењу. Усвојеним решењем дата је сагласност и на измене Програма пословања Установе Културни центар за 2019. Годину, затим Програма пословања ПУ „Радост“ и изменама и допунама Статута НБ „Др Душан Радић“.

Седница је завршена постављањем одборничких питања Ђорђа Петровића, када ће бити асфалтирана Ужичка улица и Родољуба Џамића који је затражио комплетну информацију о броју паркинг места.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial