Skip to content

Document Header

Одржана 3. седница Скупштине општине

Одржана 3. седница Скупштине општине published on

Седницом СО која је одржана 12. јула председавао је Иван Радовић.3. sednica SO

Предлози за допуну дневног реда нису прихваћени. Ивици Лазаревићу престао је мандат одборника СО, пре истека времена на које је изабран, због именовања на функцију вршиоца дужности директора ЈП за газдовање заштитним шумама „Шуме Гоч““. Јордану Пецићу потврђен је мандат одборника СО. Једногласно су усвојени предлози за доделу јавних признања и награда које је утврдио Бањски одбор за питања привреде, пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности поводом Дана општине В. Бања. Председник Одбора, Милица Трифуновић известила је ко су добитници: Министарство омладине и спорта РС, ЈП „Србија путеви“, Факултет за хотелијерство и туризам В. Бања, Јелена Боровић Димић, доц. др sc. med. Милика Ашанин, Зоран Башчановић, мр sc. med. Зоран Мрвић, Служба хитне помоћи Дома здравља „Др Никола Џамић“, Мирјана Ћирић, Миливоје Чомагић, Хорска секција КУД „Абрашевић“, Исидора Бурмаз и Наташа Стојадиновић.

Са 16 гласова усвојена је одлука о одређивању надлежног органа за праћење реализације годишњих и тромесечних програма пословања јавних предузећа чији је оснивач СО. Петочлани тим ће у складу са одлуком сачињавати и достављати Општинском већу и Скупштини општине информације о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа и извештаје са анализом пословања који ће садржати мере за отклањање поремећаја у пословању. Рок за усвајање тромесечног извештаја је 30 дана од истека тромесечја, а годишњег 60 дана од истека године.

Једногласно је донета одлука о изменама и допунама одлуке о максималној спратности у поступку озакоњења објеката. Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у Закону о озакоњењу објеката којим се прописује да предмет озакоњења може бити објекат који се може ускладити са важећим планским документом у погледу намене и спратности објекта, као и да предмет озакоњења може бити објекат за који се, поред намене утврђене планским документом, утврди да је намене која је у оквиру планом дефинисаних компатибилности.

Одборници су усвојили и одлуку о измени и допуни Правилника о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила. Правилник дефинише категорије по зонама. Екстра зона: паркинг површина на коловозу Краљевачке улице од моста код Банке „Интеза“ до Дома здравља, паркинг површина Дома здравља у Краљевачкој улици, на коловозу Немањине улице испред Хотела „Слобода“, у Крушевачкој улици испред Тржног центра „Робна кућа“ и Поште и на коловозу Врњачке улице од Крушевачке улице до Улице цара Душана. Прва зона обухвата осам а друга седам паркинг површина.3. sednica SO 2

Према усвојеној одлуци о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима заустављањем возила на паркиралишту корисник стиче право да користи паркинг место без накнаде у року од 10 минута од момента заустављања возила на паркинг месту.

На седници су донете одлуке: о изменама и допунама одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта, о поступку достављања података о спроведеном поступку давања у закуп ствари у јавној својини Општине од стране корисника чији је оснивач Општина, о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине, зграде „Техничког прегледа возила“. Донет је закључак о умањењу доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу цркве у Новом Селу, а дата је и сагласност на измене и допуне Финансијског плана и програма Културног центра. Већина одборника дала је сагласност на прву измену Плана опште туристичке пропаганде Туристичке организације за 2016. годину.

Прве измене Програма рада Дирекције за планирање и изградњу за 2016. годину једногласно су прихваћене.Одборник Родољуб Џамић изнео је предлог да Дирекција припреми документацију за улицу у Реци од Клобука према Гочу. Одборник Ненад Николић заложио се да у програм Дирекције уђу и улица кроз Горњу и Доњу Дубраву као и сигнализација код „Кнез петрола“.

На седници је дата сагласност на Програм рада ЈП „Шуме Гоч“. Одборник Џамић је изнео неколико примедби које су по чл. 110 усвојене. Новоосновано предузеће има визију да се развија у правцу профитабилне и респектабилне компаније за управљање заштитним шумама Врњачке Бање.

У оквиру тачке избор и именовања, нови ВД директора ЈП „Борјак“ је Стеван Драшковић, док је за директора Спортског центра именован Душан Радовић.

М.Ст.Ј.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial