Skip to content

Document Header

Одржана 5. редовна седница Општинског већа

Одржана 5. редовна седница Општинског већа published on

Седница Општинског већа одржана је 14. новембра у Великој сали СО. Председавао је Бобан Ђуровић. Након дискусије предложено је Скупштини да усвоји нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Врњачка Бања.5-sednicaa-ov

Известилац је био Родољуб Џамић, председник Одбора за административно мандатна питања. Број чланова Општинског већа биће повећан од 5 на 7. Усвојен је и нацрт одлуке о изменама и допунама Пословника СО из разлога ефикасности и целисходности у раду Скупштине и њених радних тела и омогућавања видљивости, јавности, тако што се целокупан скупштински материјал објављује на званичној интернет страни Општине. Одборник Дејан Лучић упознао је чланове Већа са нацртом Одлуке о заштитнику грађана општине В. Бања и они су је упутили Скупштини на разматрање. Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.

Према изменама и допунама одлуке о сахрањивању и гробљима на територији врњачке Општине комуналну делатност управљања гробљима и погребне услуге на територији општине В. Бања врши ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, док на територији Вранеша, Вукушице, Отрока, Грачаца Подунаваца, Новог Села и Рсоваца ту делатност обавља доо „Врући извори“ Грачац. Предложено је да делатност управљања, уређења и одржавања пијаца и преузимање свих послова за несметано обављање промета и вршење улуга у промету робе на пијацама на подручју насељених места општине В. Бања обавља ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“.

На седници је дата сагласност на измену и допуну финансијских планова Установе Спортски центар и ПУ „Радост“. Разматране су и усвојене измене Програма пословања Дирекције за планирање и изградњу за 2016. годину, као и измене Програма пословања ЈП „Бели извор“. Сагласност је дата и на Одлуку УО Општинске стамбене агенције о приступању спровођења поступка статусне преомене.

Директор Спортског центра Душан Радовић поднео је извештај о издавању спортских објеката или делова спортских објеката које ова Установа користи за период од 2012. до 2016. године. Одбор је одобрио оснивање Карате клуба „Врњачка Бања“ који води Дејан Атанасковић.

М.Ст.Ј.

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial