Skip to content

Document Header

Одржана 8. редовна седница СО Врњачка Бања

Одржана 8. редовна седница СО Врњачка Бања published on

Осма редовна седница СО Врњачка Бања одржана је 6. марта.Sednica Skupštine opštine V. Banja

Одборници су почели са радом са 20 минута закашњења а пред њима се нашло 20 тачака дневног реда. Одлука  о успостављању хипотеке на пословном простору (ресторану  објекта  Аутобуске станице)  била је прва тачка дневног реда. Њом се успоставља хипотека првог реда у корист Републике Србије – Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Краљево на поменутом пословном простору. Наиме, према записнику Министарства финансија, Пореске управе, од 25. јануара текуће године, стање пореског дуга на дан 20. јануар општине Врњачка Бања  за порез на додату вредност,  износи 25.910.263 динара. Председник општине се обратио захтевом за одлагање дуговног пореза, што је прихваћено уз предлог установљења заложног права на поменутом пословном простору који је понуђен као инструмент обезбеђења у поступку одлагања плаћања дуговног пореза. Одборници су ову тачку дневног реда усвојили. Основни разлози за израду предлога ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017. годину, што су одборници усвојили,  јесте интерна прерасподела одобрених апропријација у оквиру већ одобреног буџета и створеног билансног простора по основу започетог поступка одлагања плаћања пореског дуга  за ПДВ који је општина обрачунала у својству пореског дужника за реализацију капиталног пројекта „Изградња националног тренажног  ватерполо центра Врњачка Бања“ и  реализацију пројеката намењених за збрињавање избеглих лица у 2017. години.  Предложеним ребалансом врше се промене апропријација у делу у коме се финансира реализација програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевим као и програма заштите животне средине. Финансијски резултат који произилази из оваквог предлога ребаланса одлуке о буџету општине је непромењен у односу на иницијално усвојену Одлуку о буџету Општине за 2017. годину. Трећа тачка дневног реда која је такође усвојена,  била је разматрање акта Републичке  Дирекције за имовину  у вези изјашњавања за давање на коришћење објекта одмаралиште „Променада“ у Врњачкој Бањи чија укупна површина износи 7.032 квадратна метра . Наиме, Стручне службе Министарства унутрашњих послова извршиле су анализу пословања својих угоститељских објеката и констатовале да ово Министарство више нема потребу за даљим коришћењем хотела „Нарцис“ на Златибору и „Променада“ у Врњачкој Бањи. С тим у вези обратили су се Републичкој Дирекцији за имовину захтевом  за одређивање другог корисника, у овом случају Општине Врњачка Бања.  Одлуком о саобраћају  на територији општине Врњачка Бања уређују се услови и мере које ће се примењивати у циљу безбедног и несметаног  одвијања саобраћаја, техничко регулисање саобраћаја, заштита пешачких зона на територији насељеног места Врњачка Бања затим услови снабдевања малопродајних објеката, постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја. Такође су одлуком одређене зоне забране кретања одређене врсте возила у одређеним улицама у самом граду. Одлуком о јавном линијском превозу путника утврђује се услови и начин организовања јавног превоза путника, права и обавезе предузећа и других лица која обављају ову делатност. Одлука уређује организацију градског и приградског саобраћаја, уређење Аутобуске станице и стајалишта, затим превоз путника туристичким возом и фијакером.

Даље је на дневном реду седнице била Одлука  измени и допуни Одлуке о општем уређењу  Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина јер се у пракси показало да је потребно ближе прецизирати поједине одредбе. Одборник Џамић истакао је да је доношење овакве одлуке веома важно за једну општину али и дао предлог да се у наредном периоду изнађу средства која ће бити опредељена управо за побољшање механизације. Одборници су дали сагласност на Одлуку о изменама и допунама одлуке о  монтажним  објектима, казнама за прекршаје као и на Одлуку о давању сагласности на Споразум  о сарадњи општине Врњачка Бања и Центра за децу и омладину. Одборници локалног парламента  разматрали су и усвојили Извештај радног тима о степену реализације програма пословања  јавних предузећа, програм пословања и ценовник ЈП „Бели извор“ за текућу годину. Усвојен је и оперативни план за одбрану од поплава на територији општине док је Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања скинут са дневног реда јер известилац није био присутан.

У оквиру тачке избор и именовања оставку на место ВД директора ЈП „Бели извор“, на лични захтев, поднео је Иван Дуњић док је  председник  Надзорног одбора ЈП „Нови Аутопревоз“, Ненад Јокић, такође на лични захтев, разрешен те дужности.  Уследила је дискусија око разрешења директора ЈП „Нови Аутопревоз“  Славољуба Петровића.

Одборник Војислав Вујић је питао  зашто се смењује  директор  који је на челу предузећа које по извештајима, најбоље послује, рекавши да је директор Петровић, након што је дошао до сасзнања да је дошло до крађе у предузећу, оформио Комисију да то испита и након тога раднике суспендовао и поднео кривичне пријаве.

 – Ми смо наложили да се поднесу кривичне пријаве против оних за које се утврди да су евентуално криви, али одговорност сносе сви. Дешава се то да је у Аутопревозу дошло до крађе а да надлежни о томе не знају ништа. Не може директор да не зна да има око 60 привилегованих карата када је паркинг сервис у питању. То је несавесно пословање.  Славољубу Петровићу се не ставља на терет да је за себе прибавио неку корист, али ово је несавесно пословање. Ја морам да кажем да је извештај буџетског инспектора другачији од извештаја директора Петровића, истакао је председник општине Бобан Ђуровић. Након дискусије, смена је усвојена а за ВД директора фирме „Нови Аутопревоз“ изабран је Иван Дуњић. У наставку седнице именован је и  ВД директор ЈП „Бели извор“, Ненад Јокић.

A.С.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial