Skip to content

Document Header

Одржана четврта редовна седница Општинског већа

Одржана четврта редовна седница Општинског већа published on

Седницом Општинског већа, која је одржана 31. октобра, председавао је Иван Џатић. Чланови Већа разматрали су и усвојили извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета Општине од почетка ове године до краја септембра.opstinsko-vece-2

Образлажући финансијске резултате, Гордана Узуновић, шеф Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију рекла је да је у извештајном периоду за првих 9 месеци 2016. године остварен дефицит у износу од 10.783.625 динара. Од укупно 36 врста прихода 6 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека. Тринаест врста прихода бележе испод просечно стварење. Процена Службе на основу свих података из извештаја је да ће се буџет за 2016. год. остварити са око 725 милиона динара. Једногласно је усвојена и информација у вези са припремама нацрта Одлуке о општинском буџету за 2017. годину. Скупштини општине Веће предлаже да донесе одлуку о покретању процеса израде Локалног акционог плана запошљавања за 2017. год. Циљеви израде ЛАПЗ-а су идентификовање проблема, препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирање мера активне политике запошљавања.ЛАПЗ ће се бавити оценом стања на Тржишту рада у локалној заједници, дефинисати шта је утицало на такво стање, утврђивати перспективе, мере које су на располагању и пројектовати постигнуте ефекте.opstinsko-vece-1

Општинско веће је на седници донело решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији врњачке Општине за 2016. год. Чланови Комисије су: Љиљана Благојевић (председник), Гордана Узуновић, Љубомир Ракезић, Александар Јевтић и Лазар Радаковић.

О изради техничке документације за периодично одржавање државног пута I Б реда број 23 и државног пута II Б реда број 411 (пројекти тротоара) присутне је известио Живорад Јаћимовић, шеф Службе за привреду, локални економски развој и друштвене делатности.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial