Skip to content

Document Header

Одржана осма седница Општинског већа

Одржана осма седница Општинског већа published on

Редовна седница Општинског већа одржана је 28. марта у Великој сали СО. Председавао је Иван Џатић.8. sednica OV

Чланови Већа усвојили су информацију у вези дописа ЈП „Бели извор“, уз напомену да се нужно поступи према донетим скупштинским одлукама. Наиме, ово предузеће се обратило Одсеку за скупштинске послове са предлогом да се доносе нова одлука о повећању капитала која би садржала износ повећња како је то наложено решењима АПР-а. Одсек је утврдио да „Бели извор“ није извршио процену вредности капитала, а руководилац Одсека за буџет и финансије Зоран Дунић истиче да исти проблем постоји и у ЈП „Борјак“ и ЈП „Нови Аутопревоз“ који су такође одлукама СО В. Бања обавезани на процену вредности капитала, а до данас то нису спровели. „Предузеће је у обавези да испоштује скупштинске одлуке“, апострофирао је руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности Живорад Јаћимовић. Никола Трифуновић заложио се за изналажење могућности како би се осигурало спровођење скупштинских одлука, док је Миломир Перовић мишљења да се пооштри радна дисциплина и одговорност јер потреба испуњавања донетих одлука је у интересу целокупне Општине.

Усвојена је и информација у вези одлуке Надзорног одбора „Новог Аутопревоза“ која се тиче изена и допуна Статута овог Јавног предузећа. Након краће дискусије усвојен је и предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину. Циљ Програма је да се свеобухватно сагледа проблем заштите животне средине на подручју врњачке Општине, полазећи од садашњег стања, узимајући у обзир правце и динамику развоја места, а све у циљу побољшања квалитета живота, животног стандарда становника и животне средине уопште. Буџетски фонд за заштиту и унапређење животне средине општине В. Бања износи милион динара, а предвиђене активности су: сузбијање ширења амброзије, санација дивљих депонија, уређење зона и појасева санитарне заштите изворишта подземне воде у оквиру заштићеног природног добра  Централни бањски парк, дезинсекција, коришћење и унапређење подручја са природним и лековитим својствима, мере и активности на озелењавању површина јавне намене и обезбеђивање садница за допуну зелених површина у парковима и информативна пропагандна активност на подизању еколошке свести грађана.

На седници је усвојен предлог за реализацију пројекта јавно приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „лед“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње деоративне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији Општине. Према речима Зорана Дунића неопходна је израда студије оправданости пројекта. На дневном реду седнице ОВ нашао се и извештај о анализи квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који је, такође, усвојен.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial