Skip to content

Document Header

Одржана ванредна седница Општинског већа

Одржана ванредна седница Општинског већа published on

Ванредна седница Општинског већа одржана је 12. јула у Кабинету председника, на којој су усвојени предложени програми пословања.Vanredno OV 12.7

На ванредној седници Општинског већа која је одржана, 12. јула, разматрани су предлози за допуну дневног реда седнице СО: иницијатива одборника Радоја Симића да се умањи старт такси возила, а да се број такси возила увећа на 100 и иницијатива одборника Дејана Лучића да Скупштина разматра полугодишњи извештај о раду УО Библиотеке који је поднео председник УО Животије Арсић. Оба предлога Веће је одбацило.

Други ребаланс буџета Општине довео је до измена и допуна плана и програма Културног центра за 2016. годину, које су чланови Већа усвојили и предложили Скупштини општине да разматра. Заменик начелника Општинске управе Славиша Пауновић упознао је присутне са нацртом одлуке о давању на коришћење специјалног возила аутосмећара у јавној својини Општине предузећу „Бањско зеленило и чистоћа“ и овај нацрт је прихваћен.

Уз констатацију да Служба уклони уочене недостатке чланови ОВ гласали су за предложени програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама „Шуме Гоч“. Скупштини општине предложено је да усвоји и први измену програма пословања Дирекције за планирање и изградњу  и програма одржавања, заштите и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградње и реконструкције јавне расвете на подручју Општине за 2016. годину. Члан Већа Никола Трифуновић похвалио је предвиђени програм пословања. Он је упознао чланове Већа са проблематиком сметлишта код ОШ „П. Борци“. Према речима председника Бобана Ђуровића комисија коју чине директор предузећа Ристић, комунални инспектор и председник МЗ извршиће увид у стање на терену када је реч о контејнерима који су лоцирани на тротоарима. Контејнери ће бити уклоњени са тротоара и делова коловоза и постављени на своје место.

М.Ст.Ј.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial