Skip to content

Document Header

Одржана ванредна седница Општинског већа

Одржана ванредна седница Општинског већа published on

Десет тачака дневног реда, укључујући једну тачку допуне нашле су се пред члановима Општинског већа, 18. августа, за решавање. Седницу је водио Иван Џатић, заменик председника Општине, а присутни су били сви чланови Већа.sednica veća 1

Прво је разматран извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за првих шест месеци ове године. Известилац је из Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију био Зоран Дунић који је нагласио да извештај садржи све елементе које прописује закон. У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. укупно је остварен приход од 317.874.519 динара, док су укупни расходи износили 348.304.770 динара. У посматраном периоду бележи се дефицит у износу од 30 милиона 430.252 динара. Урађена су и два ребаланса буџета. Укупно остварење прихода буџета општине Врњачка Бања за шест месеци у 2016. години износи 317.874.519 динара што у односу на годишњи план износи 24,5 одсто, што је значајно испод планске динамике од 40 одсто. Од укупно 36 врста прихода 8 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека. Кључни приход био је од пореза на зараде који учествује са 25 одсто у укупно оствареним приходима, следећи приход по висини је приход од пореза на имовину и он учествује у укупним приходима са 15 одсто. Више питања и појашњења од известиоца затражио је Никола Трифуновић, члан Већа и похвалио службе које су успеле да остваре планирано и много већи приход од планираног. Уз закључак да је извештај и урађен управо зато да би се обратила већа пажња на области где је реализација слабија, извештај је једногласно усвојен.veće 2

У наставку седнице, Деса Вукотић, председник Комисије за утврђивање испуњености услова кандидата за начелника и заменика начелника Општинске управе известила је да је за начелника Општинске управе конкурисало два кандидата од којих је услове испунио  досадашњи заменик, Славиша Пауновић, а за заменика је конкурисала само –Љиљана Радаковић,  која је испунила тражене услове. После разрешења дужности заменика начелника Општинске управе, за начелника је изабран Славиша Пауновић, а за његову заменицу Љиљана Радаковић. Бележимо и похвалу Николе Трифуновића за кандидаткињу за заменика начелника, који је између осталог рекао да је она требало да конкурише за начелника Општинске управе Врњачка Бања.

Чланови Већа разматрали су захтев Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за коришћење другог спрата у којој се налази седиште Факултета и у вези с тим закључили да се од Факултета затраже потребна документа и да се крене у поступак преноса власништва. Затим је разматран случај нашег суграђана Тихомира Јевтића званог Тика који одбија смештај у неку од установа, има децу с којима је тешко ступити у комуникацију, а на свом имању код „Снежника“ перманентно довлачи отпад и смеће.

Закључено је да се од суда затражи пресуда о томе да ли је Тихомир Јевтић радно способан или не,  јер од тога зависи које ће мере Центар за социјални рад даље предузети.

Захтев закупаца површине јавне намене за умањење закупнине је одбијен, док је предлог за финансирање накнаде трошкова смештаја у Школи са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу и накнаде трошкова превоза до школе Давида Видосављевића из Новог Села прихваћен, с тим што ће се средства за ову годину обезбедити путем ребаланса, а за наредне године биће планирана у буџету.

У Међуопштинску радну групу – Координациони одбор ( у вези Споразума о заједничком вршењу послова управљања комуналним отпадом „Регион Краљево“), као представник општине Врњачка Бања именован је Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, а као његов заменик Гордана Радичевић, шеф Одсека за привреду и друштвене делатности.

На седници Већа, Месној заједници Грачац одобрен је захтев за 191.700,00 динара за изградњу тунела за спортисте и службено особље у спортско-рекреативном центру „Продовка“. За жалбу Зорана Петковића изјављену на закључак Службе за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове Веће је заузело став да Петковић може поновити захтев уз доставу тражених докумената, а прихваћена је жалба такси превозника – предузетника Славише Миладиновића који из здравствених разлога није био у могућности да о року достави захтев за продужетак уговора о обављању такси превоза.

М.В.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial