Skip to content

Document Header

Одржана ванредна седница Општинског већа

Одржана ванредна седница Општинског већа published on

Ванредна седница Већа одржана је 16. децембра. Седницу је водио Иван Џатић, заменик председника Општине, мада се у рад током седнице укључио и председник, по  усвајању записника са седница Већа одржаних 14. новембра и 2. децембра као и телефонских одржаних 28. новембра и 12. и 14. децембра.sednica-veca-16

По првој тачки дневног реда, о нацрту ребаланса буџета општине Врњачка Бања за 2016. годину, известилац је био Зоран Дунић. Реч је о четвртом ребалансу који је  урађен  ради усклађивања масе средстава потребних  за личне дохотке запослених у јавним предузећима јер су она била планирана у мањем износу. Овим ребалансом повећан је и износ који се опредељује Агенцији за безбедност саобраћаја. Висина Буџета није мењана, урађена је прерасподела појединих ставки буџета. Чланови Већа једногласно су гласали за ребаланс, а потом су усвојили нацрт Одлуке о измени допуни одлуке о начину поступања са непокретностима које су јавној својини општине Врњачка Бања.

Уследила је измена и допуна Одлуке о комуналним делатностима где се у ставу 1 члана 2 иза тачке 12 додаје тачка 13 – Димничарске услуге. За трећу, као и четврту и пету тачку дневног реда известилац је била Гордана Радичевић. Четврта тачка била је нацрт Одлуке о отпочињању поступка реализације пројекта јавно приватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналних делатности управљање комуналним отпадом и одржавање депонија на територији општине Врњачка Бања. Никола Трифуновић, члан Већа, дискутујући по овој тачки дневног реда, упитао је да ли постоје економске анализе за један овакав корак. Одговор је био да ће се анализе радити по доношењу предложене Одлуке. Иначе, ово партнерство би се односило на сеоска подручја. На седници је усвојен и нацрт Одлуке о успостављању сарадње општине Врњачка Бања са градовима и општинама у сливу Западне Мораве, а ради заједничког учествовања пројектима према фондовима.

Чланови већа гласали су и за нацрт одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, а известиоци су били Виолета Костић, повереница за родну равноправност и Ненад Николић, члан Одбора за спорт, удружења и савезе и родну равноправност. Потом је Зоран Рајић, директор Општинске стамбене агенције известио о току поступка припајања Дирекцији за планирање и изградњу општине Врњачка Бања.

У наставку седнице Већа дате су сагласности на прву измену Програма пословања ЈП за превоз путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“, на измену Плана и програма пословања установе Спортски центар Врњачка Бања за 2016. годину и на четврту промену Плана опште туристичке пропаганде установе Туристичка организација Врњачка Бања. Дата је сагласност на корекцију цене воде „Врући извори“ доо Грачац после образложења које је изнео Бобан С. Ђуровић, директор.

Члановима Већа изнети су предлози за доделу награда најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 2016. години. О спроведеном Конкурсу известила је Дојна Стодић, директорка Гимназије, председница Комисије. Комисија је за најбољег основца бирала између 6 кандидата, за најбољег средњошколца одлучивало се између два кандидата и за најбољег студента конкурисало је седам кандидата. За најбољег основца изабрана је Сара Бабић, ученица осмог разреда ОШ „Бане Миленковић“, најбоља средњошколка је Исидора Бурмаз и најбоља студенткиња је Тијана Стојковић, студент Електротехничког факултета.

На крају седнице Већа разматрани су захтеви за финансијску помоћ  у набавци лекова, плаћање електричне енергије, куповину животних намирница и обезбеђење месечне карте за једну ученицу , који ће бити упућени Центру за социјални рад или Црвеном крсту на реализацију.

М.В.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial