Skip to content

Document Header

Одржана ванредна седница Општинског већа

Одржана ванредна седница Општинског већа published on

На почетку ванредне седнице Већа, одржане 27. априла у великој сали СО, усвојени су дневни ред и записници са претходних ванредних телефонских седница одржаних 13. и 21. априла, као и и са 8. редовне седнице одржане 28. марта 2017. године. Седницом је председавао Иван Џатић, заменик преседника Општине.vece

На дневном реду као прва тачка разматран је нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица. Оквирном границом Плана детаљне регулације, која је преузета из графичког прилога „Примена плана“ и мера за спровођење и реализацију ПГР Врњачке Бање обухвћена је зона централних функција на локацији „Аутопревоз“, површине приближно 3,78 ha. Основ за израду плана је  План генералне регулације Врњачке Бање. Претежна намена подручја које је обухваћено предложеном границом Плана је пословање са становањем, пословање у смислу услуга, хотели, ресторани, култура, забава, образовање, аутобуска станица, јавна гаража и највише до 50 одсто становање (апартмани и пансиони). а известилац је била Љиљана Радаковић, заменик начелника Општинске управе. Предлог је усвојен уз примедбу чланова Већа да је неопходна Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину.

Чланови већа у даљем раду једногласно су усвојили и нацрт Одлуке о одређивању надлежног орган за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Врњачка Бања, а на основу које се одређује председник општине Врњачка Бања као надлежан орган уз сагласност Министарства надлежног за послове пољопривреде, а све у складу са годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања.

Усвојен је  Предлог решења о умањењу доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта по захтеву MPSS RESORT DOO Београд. Наведено предузеће врши реконструкцију и доградњу Прве фазе хотела „Славија“ која је од посебног интереса за општину Врњачка Бања.У допуњеном захтеву бр. наводи се да се на локацији хотела „Славија“ гради хотел са пет звездица, површине 10.600 метара квадратних, са планираним почетком рада септембар/октобар 2018. године, са планираним бројем од 100 запослених у временском периоду од фебрауара до новембра 2018. године.  Славица Стаменић, руководилац Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове, известилац по овој тачки, изјавила је да да је питање умањења накнаде која је већ уплаћена, по први пут разматрана на Већу.У погледу повраћаја умањења од 30  одсто од укупне обавезе  овлашћује се председник општине да са инвеститором закључи уговор, којим ће се ближе уредити ово питање. Инвеститор је  поднео је захтев за откуп грађевинског земљишта,  рекао је Иван Џатић.opštinsko veće

Следећа тачка дневног реда која је била на разматрању је  Давање сагласности на Прву измену Плана и програма пословања са програмом опште туристичке пропаганде установе Туристичке организације Врњачка Бања, чији је известилац био директор ТО Иван Трифуновић, која је након раазматрања усвојена.

У наставку седнице Већа, разматрани су програми пословања рада установа.

Усвојени су извештаји о пословању за 2016. годину Народне библиотеке „Др Душан Радић“, Општинске управе Врњачка Бања.

Драгана Хаџи Ристић, директорка Предшколске установе „Радост“ била је известилац по тачки дневног реда Извештаја о реализацији Програма пословања – рада и Финансијског плана. По речима директорке у вртићу „Радост“ пуно се ради, инвестира, чува то што има, али   постоји проблем са збрињавањем деце јасленог одељења, тј. деце од годину дана. Сваке године се упише по 15 беба, што није довољно за потребе Врњачке Бање, јер на листи чекања има  још 10 – 15 беба.  Вртић „Радост“ нема  могућност проширења капацитета, али  у  вртићу „Колибри“има. Свака јаслена група мора да има две медицинске сестре – васпитача.

У вртићу постоји и проблем система за вентилацију, који  је стар 37. година.  Директорка је изјавила да је поносна на своје запослене.

„Ви сте поносни на своје запослене, а ми смо поносни на Вас“- изјавио је Никола Трифуновић, члан Већа. Извештај о раду је једногласно усвојен.

Извештај о раду установе Културни центар за 2016. годину, чији је известилац био Саша Миленковић, који је истакао да је сарадња са општинском управом на високом нивоу, једногласно је усвојен, а Никола Трифуновић, члан Већа, похавлио је рад директора поменуте установе.

Општинско веће је затим разматрало Извештај о пословању установе Спортски центар, чији је известилац био Душан Радовић, директор. У свом излагању је рекао: „Врњачка Бања постаје спортски центар бр. 1, поред тог што је краљица континталног туризма. Највише то дугујемо председнику општине Бобану Ђуровићу, који је допринео да се Врњачка Бања у том смеру развија.  Спортски центар даје пун допринос том правцу. У Врњачкој Бањи биће одржане квлификације за Светско првенство у футсалу, одржаће се Камп водених спортова Николе Рађена…“. Извештај о раду Спортског центра за 2016. годину је једногласно усвојен.

Удружење грађана „Данило Бата Стојковић“ доставило је понуду о изградњи монтажног моста на Врњачкој реци који ће носити  име прослављеног глумца Драгана Николића. Удружење сматра да је увођење оваквог вида садржаја за Врњачку Бању изузетно значајно, јер се на тај начин употпуњује и обогаћује њена туристичка понуда и отвара могућност за организовање бројних занимљивих догађаја током целе године.

Понуда је усвојена, уз примедбу да је неопходно доставити техничку документацију у складу са законом.

Усвојен је захтев Одсека за локални економски развој и инвестиције број за средства текуће буџетске резерве у износу од 4 милиона, која су потребан за реализацију нових јавних радова.

Н. П.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial