Skip to content

Document Header

Одржана ванредна седница Општинског већа

Одржана ванредна седница Општинског већа published on

Ванредна седница Општинског већа одржана је 1. августа текуће године у великој скупштинској сали. Седницу је водио Иван Џатић, заменик председника Општине.sednica veca

+На почетку седнице кворум је чинило шест чланова, а током седнице пристигао је још један члан. Седница Већа отпочела је усвајањем записника са седница одржаних почев од 28. јуна и током јула, којих је са телефонским ,  било око десетак. По усвајању захтева, усвојен је и дневни ред који је садржао 13 тачака,  уз једну тачку допуне.

Прва тачка била је Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године. Известилац је био Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Према речима Дунића, за ову годину планирана је укупна висина прихода од 1. 275. 817. 000 динара. Укупно остварење прихода буџета општине Врњачка Бања за првих шест месеци 2017. године износи 475.930.000 динара што у односу на годишњи план износи око 36 одсто, што је испод вишегодишње динамике остварења прихода. Кључни приход Општине је од пореза на зараде и он учествује са 27 % у укупно оствареним приходима у извештајном периоду. У извештајном периоду наплаћен је и део прихода од пореза на зараде од предузећа ХТП „Фонтана“ кроз стечајни поступак у износу од 29.500.000 . Следећи приход по висини је приход од пореза на имовину и он учествује у укупном приходу са 13%. Трансферна средства са нивоа Републике Србије редовно су преношена у буџет општине Врњачка Бања. Ово су само неки акцентовани приходи, а кад је реч о извршењу укупних расхода, из свих извора финансирања у првих шест месеци 2017. износи 420.232.709 динара односно 446.391.166 динара (заједно са издацима за отплату главнице дуга и набавком финасијске имовине) што у односу на планиран расход од 1.275.817.000 динора износи 34,8%. Објашњење за велика одступања је да у условима нижег остварења буџета у односу на укупно планирану висину буџета расходи су се извршили у складу са ликвидним могућностима и приоритетима које је утврдио извршни орган надлежан за извршење буџета. У извештају су побројане и све дотације и донације као и преглед коришћења средстава буџетских резерви. Овај извештај чланови Већа усвојили су једногласно.seed.veca

У наставку седнице Већа усвојен је нацрт о прибављању грађевинског земљишта у обухвату трасе улице Живојина Мишића у Врњачкој Бањи по образложењу Славише Пауновића, начелника Општинске управе. Уследио је извештај установе Спортски центар о спроведеном поступку давања у закуп пословних просторија на Олимпијском базену. Извештај је поднео Душан Радовић, директор ове установе, а ради се о два продајна места за сладолед, од којих је један издат „Фриком“ -у, а други „Nestle“; пословни простор за ресторан, површине 24 квадрата плус 42 квадрата магацинског простора, по одлуци Комисије, издат је УР „Бањац 2017“ и продајни простор за продају помфрита и палачинки издат је TRIP Twinsu. Уговори су потписани са наведеним понуђачима. Овај извештај је усвојен.

Чланови Већа усвојили су затим шестомесечни извештај Комисије за праћење количине, састава и коришћења природног лековитог фактора у Врњачкој Бањи. Извештај је поднела Снежана Костић, заменица председника Комисије. Затим је дата сагласност на Прве измене и допуне правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи. Образована је комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији наше општине . Чланови Комисије су: Ружица Митровић, дипл. економиста, Александар Јевтић, мастер инж. пољопривреде, Лазар Радаковић, пољопривредник и Саша Грковић, члан Већа. Бобан Ђуровић је затражио да се Комисија што пре састане и донесе одговарајуће одлуке.

У наставку седнице одлучено је да се прихвати захтев ТО Врњачка Бања за додатним средствима у износу од 80. 000 динара; позитивно је решен захтев Младена Јевтића  и Данијеле Јевтић за ослобађање дела закупнине, такође и захтев Љиљане Цветковић за промену локације. Одбијен је захтев Јулије Стевановић због неиспуњавања једног од критеријума. Позитивно је решен захтев Снежане Дуњић да се њеном детету пружи помоћ, односно одобри лични пратиоц од школске 2017/18. Одбијена је жалба „Телекома Србије“ због ненадлежности Управног суда у Крагујевцу.

Тачка допуне дневног реда, коју су чланови Већа једногласно усвојили, тиче се поступка прибављања и отуђења непокретности путем размене. Реч је о усаглашавању правног и фактичког стања на терену у КО Грачац.

М.В.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial