Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

На ванредној седници Општинског већа, одржаној 4. септембра, којом је председавао Иван Џатић, најпре је разматран и усвојен нацрт петог ребаланса одлуке о буџету општине

На ванредној седници Општинског већа, одржаној 4. септембра, којом је председавао Иван Џатић, најпре је разматран и усвојен нацрт петог ребаланса одлуке о буџету општине В. Бања за 2019. годину. Разлог за предлагање ребаланса је стварање финансијских основа, укључивање у буџет одобрених средстава за реализацију пројеката и обезбеђење учешћа у реализацији пројеката из прихода буџета општине, обезбеђивање средстава за реализацију планираних активности које реализују месне заједнице, обезбеђивање додатних средстава за реализацију средстава за активности из области социјалне заштите и увећање основног капитала јавних предузећа.

На седници је усвојен финансијски извештај за 2018. годину ЈП „Нови Аутопревоз“ са извештајем овлашћеног ревизора. Према речима директора Ивана Дуњића, предузеће је у годишњем финансијском извештају исказало добит у износу од 2.363.694 динара, а све службе у оквиру предузећа испуниле су свој план.

Позитивно пословање у прошлој години остварили су и: ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“, ЈП за комуналне делатности „Белимарковац“ и „Врући извори“. У годишњем финансијском извештају ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ исказало је нето губитак у износу од 11.110.000 динара које намерава да покрије добицима из наредних година.

Веће је Скупштини упутило на усвајање измене и допуне Одлуке о финансијској подршци породици са децом, као и Декларацију о заштити и неговању ћирилице у Општини Врњачка Бања и Одлуку о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине В. Бања Факултету за хотелијерство и туризам.

Скупштина ће разматрати и одлуку о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Липови – СТ2, као и Одлуку о одређивању станова у јавној својини Општине за пресељење закупаца на неодређено време станова у својини грађана.

Већином гласова прихваћена је Одлука о отпочињању поступка реализације јавно приватног партнерства за изградњу терена и уређења територије обухвата к.п. бр. 694/1, 3, 4 у циљу реализације пројекта изградње зеленог амфитеатра, дечијег игралишта, ботаничке баште и подземне гараже.

Скупштини се предлаже повећање основног капитала ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ са 200.000 динара на 7.400.000 динара.

 Такође је предложено да се усвоји назив „Славија“ за новоизграђени трг, по предлогу Данета Станојчића. У даљем току седнице изгласана је одлука о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини 2019 – 2021. Према усвојеној Одлуци о именама и допунама одлуке о заштитнику грађана Општине В. Бања, Скупштина ће изабрати Локалног омбудсмана у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Информацију о степену усклађености планираних и реализпваних активности пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач СО В. Бања за период од 1. јануара 2019. године до 30. јуна 2019. године поднео је Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial