Skip to content

Document Header

Оглас за пријем деце на целодневни боравак 2017/2018. године

Оглас за пријем деце на целодневни боравак 2017/2018. године published on

                             П.У.„РАДОСТ“ Врњачка Бања                                                       Врњачка Бања                                                                  ул.Хероја Чајке  20, 36210 радост вртић

 Бр: 403                                                                              тел/факс: 036/ 611 – 344

 Датум:  11.04.2017. год.                                                 директор: 036/ 611 -343

 Врњачка Бања                                                                 e-mail: decjivrticradost@open.telekom.rs

                                  О Г Л А С  

За пријем деце  на целодневни боравак за  радну 2017/2018 годину

Предшколска установа  „Радост“ Врњачка Бања , вршиће упис  деце,  узраста од 1 године – 5,5 година,   на целодневни боравак  за  радну 2017/2018 годину у објектима:  Радост, Колибри, Пискавац, Врњци, Ново Село, Принцеза Катарина-Ново Село, Подунавци, Штулац  и Вранеши.

           Подношење захтева за пријем деце се врши  у објекту „Радост“ ул.Хероја Чајке 20, у Врњачкој Бањи, почев од 03.маја  до 31.маја 2017 год. , од  08 -15 часова.

            Родитељи захтев за пријем детета попуњавају у установи и приликом уписа су дужни да донесу следећу документацију:

  • Извод из матичне књиге рођених за дете које се уписује( фотокопија).

За дете које је треће по редоследу рођења, потребно је доставити изводе из матичне књиге рођених за сва три детета а за друго извод старијег детета;

  • Потврду лекара Дома здравља „Др. Никола Џамић“ из Врњачке Бање о извршеном здравственом прегледу детета.
  • Доказ о запослењу родитеља(пријава на обавезно социјално осигурање-образац МА).

             Критеријуми за пријем деце су:

 

 

          запосленост оба родитеља;

  • запосленост самохраног родитеља;
  • да дете припада категорији из осетљивих група (деца без родитељског старања, деца из породице која је у стању социјалног старања);
  • да је дете треће или свако нареднорођено дете по редоследу рођења, из породице са више деце која живе у заједничком домаћинству.

Родитељи који се позивају на неки од критеријума за пријем деце уз захтев прилажу и доказ о томе.

Приликом пријема деце поштоваће се листа чекања.Резултати Комисије за пријем деце биће објављени на огласним таблама  објеката за које је поднешен захтев за пријем деце ,  до 30.јуна 2017 год.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial