Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ published on

ЈЕДНОГЛАСНИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА

– Епидемиолошка слика у Врњачкој Бањи на данашњем пресеку је задовољавајућа. Имамо 150 позитивних на територији Општине Врњачка Бања и сви су у добром општем стању у кућним условима, осим два пацијента која су на лечењу у Општој болници „Студеница“ Краљево, са добром клиничком сликом и прогнозом. На територији наше Општине 11.000 грађана је примило вакцину. Од почетка јануара имамо 65 преминулих, рекла је др Весна Малићанин, директорка Дома здравља, на самом почетку шесте седнице СО Врњачка Бања која је одржана 29. априла.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта. Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може да плати једнократно у целости са умањењем износа од 30% или у 36 месечних рата, уз достављање средстава обезбеђења плаћања – неопозиву банкарску гаранцију или хипотеку на објекту.

На седници је одлучено да се да сагласност за измену у извођењу грађевинских радова на локацији Аква парка „Рај“. Измене се односе на конкретне промене настале током извођења радова и оне ће утицати на побољшање услова функционисања објекта Аква парка.

Према измењеној Одлуци о монтажним објектима „на површинама у власништву других лица киосци, тезге и пултови се постављају уз сагласност власника парцеле на којој је монтажни објекат планиран. Монтажни објекти могу се поставити и на површинама у власништву других лица, планираним за друге намене, односно планираним за површине јавне намене, уз сагласност власника парцеле и уз претходно прибављену сагласност –  услове Општинске стамбене агенције В. Бања, а на основу којих сагласности, одобрење за постављање издаје надлежна организациона јединица Општинске управе, најдуже на период од 10 година. Период може бити краћи у случају привођења површина намени“.

Најдуже се дискутовало и расправљало о Одлуци којом се мења и допуњава Одлука о сахрањивању и гробљима на територији врњачке Општине. Одборницима се обратио Бобан Ђуровић, председник општине који је непосредно пре почетка седнице обишао извор „Језеро“. Он је рекао да је данас завршена санација тог извора и да је свих пет чесама стављено у функцију, као и да струка гарантује за функционалност овог извора и да ће локална самоуправа која се на прави начин брине о свим вредностима Бање на исти начин заштитити и остале изворе.

Што се Одлуке о сахрањивању тиче, председник Ђуровић је објаснио да је она последица законских обавеза које Општина има и да се њоме ова комунална делатност доводи у законске оквире. Опште је позната чињеница да већина сеоских гробаља дуго година није прописно одржавана, да су без тоалета, чесама, без ограда. Према његовим речима уређењем гробаља бавиће се „Бањско зеленило“ и „Врући извори“ и то није ни мало лак задатак и обавеза. Сврха је да се на сваком гробљу организује кошење, чишћење, да се уреде и одржавају приступни путеви, да се изграде јавни тоалети, да се поставе чесме. Успостављањем реда у овој области људи неће више куповати гробна места од приватника. Ђуровић је напоменуо да грађани за 1.320 динара плус ПДВ годишње, за два и више гробних места имају редовно уређење и чишћење, а да је цена трајно купљеног новог гробног места 3.600 динара плус ПДВ. У наредним годинама реализоваће се и ограђивање гробаља. Сале и капеле су у ингеренцији савета месних заједница и црквених општина.

Након Ђуровићевог излагања одборник Миљко Арсић подржао је ову одлуку, као и Филип Вујашанин који је истакао да је после више година на гробљу у Подунавцима доведена вода. Дискусији се придружио и Родољуб Џамић који је рекао да гробље говори о живима, а не о мртвима. Одлуку је подржао и Милан Плањанин. Иван Џатић изнео је своја запажања да се одлуке доносе искључиво у интересу грађана и да локална самоуправа брине о вери и духовности и подсетио присутне да је задњих неколико година инвестирано 50 милиона динара у све црквене општине.

У даљем току седнице одборници СО су изгласали доношење Одлуке о именама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и мобилијара на јавним површинама, као и одлуку о изменама и допунама Плана распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама којом се ближе дефинишу локације.

Иницијатива Општинске стамбене агенције о неопходности прибављања земљишта за потребе уређења површине јавне намене, односно за проширење фудбалског терена оствариће се захваљујући донетој Одлуци о покретању поступка прибављања КП бр. 29/11 КО В. Бања у јавну својину Општине непосредном погодбом. Одборник Ненад Николић изразио је задовољство рекавши да је ово права одлука, у право време.

Према једногласно усвојеној одлуци, мост код „Беле лађе“ носиће назив „Мост Олимпијаде трећег доба“, према манифестацији која се традиционално одржава у Бањи већ дужи низ година и која окупља велики број учесника.

Дане Станојчић, заменик председника СО осврнуо се на чињеницу која се тиче врњачке Хале спортова.

– Врњачка Бања је позната по великим скуповима, али Бања има ожиљак на лицу, а то је Хала „Владе Дивац“ која је била одскочна даска за развој спортског туризма у Бањи. А Владе Дивац за Врњачку Бању није учинио ништа тако да ћу на следећој седници Бањског одбора предложити да се промени име Хале, рекао је Станојчић. Са његовим излагањем сложио се Родољуб Џамић рекавши да Хала треба да има неко универзално име, као и да се њено функционисање треба комерцијализовати.

Небојша Алимпић упознао је одборнике са предлогом Одлуке о покретању процеса израде Програма развоја туризма Општине В. Бања 2021-2025. Циљ израде Програма је да се туризму приступи стратешки, не само кроз економске показатеље, већ и кроз мултипликативне ефекте које туризам има на укупан друштвено-социјални развој, локални и регионални развој, на развој културе и образовања, унапређење животне средине и на развој комплементарних делатности. Према овој одлуци коју је Скупштина усвојила овлашћује се председник општине да посебним решењем формира тим за израду Програма којим ће се формализовати његов састав и надлежност, уз допуну према предлогу Родољуба Џамића да се у израду Програма укључе и представници Факултета за хотелијерство и туризам.

Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине В. Бања за 2021. годину представља инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања. ЛАПЗ је усклађен са циљевима Стратегије запошљавања у РС за период од 2021.-2026. године, Стратегије одрживог развоја 2013.-2023. и Локалног акционог плана за младе 2020.-2025. године. ЛАПЗ је идентификовао проблеме, препознао групе са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирао мере активне политике запошљавања којима ће се деловати на узроке проблема и смањити разлуке у погледу ризика незапослености. И ова одлука је једногласно донета.

СО је у даљем току седнице донела и два решења о отуђењу катастарских парцела код Аутобуске станице, по тржишним ценама постигнутим у поступцима јавног надметања у узносу од 41.354.757 динара и 99.583.516 динара.

Скупштина је донела решење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу председника Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ ДОО. За новог председника именована је дипл. инж. Гордана Радичевић, на мандатни период од две године.

Гордана Радичевић

Одлука о бесповратном суфинансирању активности и мера унапређења енергетске ефикасности на породичним кућама, становима и јавним зградама на територији врњачке Општине, такође је једногласно усвојена.

– Разлог за доношење ове одлуке је стварање услова за подношење пријаве по Јавном позиву за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, расписаног од стране Министарства рударства и енергетике, у нади да ћемо бити добро рангирани и учествовати у пројекту. Кроз наведени пројекат Општина планира да у 2021. години кроз мере и активности на пројектима енергетске санације објеката суфинансира део трошкова на унапређењу енергетске ефикасности у домаћинствима са територије Општине В. Бања, рекла је Гордана Радичевић енергетски менаџер Општине В. Бања.

М.Ст.Ј.

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА published on
Саша Радисављевић, секретар, Вања Лазовић, председница и Саша Миодраговић, заменик председнице Изборне комисије

На изборима за чланове Савета месних заједница Општине Врњачка Бања, који су одржани 28. априла, грађани су бирали своје представнике од 81 кандидата  за 68 места у 12 савета месних заједница. У десет Савета месних заједница, број кандидата био је у складу са статутима тих месних заједница, а у Врњцима и Подунавцима било је дупло више од предвиђеног броја.

Контрола изборног материјала

Грађани су могли да бирају најмање једног, а највише онолико кандидата, колико је предвиђено статутом одређене месне заједнице. Избори су одржани на 14 изборних места, на којима није било неправилности. Изборе за чланове савета месних заједница обележила је мала излазност од 16,20%.

С.С.

Гласање на изборном месту бр. 3 за чланове Савета МЗ Врњачка Бања
 
 

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ ТУТОРА ВОЛОНТЕРА

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ ТУТОРА ВОЛОНТЕРА published on

ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ НАПРЕТКА КОД ОСНОВАЦА

Почетком априла, у Центру за децу и омладину, одржан је састанак волонтера тутора који учествују у пројекту „Интерсекторском сарадњом до социјалног укључивања“ који спроводи Центар за децу и омладину Врњачка Бања у партнерству са Западнобалканским институтом Београд. Иницијатива је део ширег пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Влада Шведске. Анализиран је досадашњи рад као и учинак, дати су предлози за побољшање рада, а волонтерима су лидери – тутори пружили подршку.

Састанку су присуствовали волонтери – тутори који су задужени за рад са децом из основних школа са подручја Општине Врњачка Бања – Подунаваца и Новог Села, као и  лидери – тутори Татјана Радић Милутиновић и Иван Матић.

С обзиром да су волонтери средњошколског узраста, дата су им стручна упутства која ће допринети да њихово ангажовање донесе резултате и да се оствари напредак код деце, а све на основу добијених информација о карактеристикама, интересовањима и областима у којима је потребна подршка деци.

Добијени подаци указују на различите потешкоће у процесу учења (читање, писање, математичке операције, слабије говорне развијености, снижене способности закључивања и уопштавања, спорије памћење, слабије и флуктуирајуће пажње и др.)  и адаптивног понашања (тешкоће у примени научених садржаја, комуникације и социјалним вештинама). Рад са децом спроводио се у просторијама школе, непосредно (волонтер-дете) и групним радом. Мишљење волонтера је да је туторски рад изазован и занимљив али пре свега одговоран посао. Спознали су различитости у погледу међусобних склоности код деце, способности, стилова учења и других карактеристика. Истакнуто је да су коришћени различити поступци у складу са индивидуалним потребама сваког детета, са циљем  остваривања најбоље мотивације за сарадњу и учење.

– Волонтерима су дате опште препоруке за даљи рад које се  односе на: комуникацију са децом (потребно је да буду стрпљиви, конкретни, уз  избегавање нејасних и неодређених термина, да је потребно рашчланити захтев на мање кораке (ако је то неопходно за разумевање), одговорити позитивно на покушај (потврди, охрабри…), унапређивати комуникацију са дететом); Социјалну подршку (да планирају ситуације сарадње, како би сви могли да учествују; и ситуације у којима ће дете показати шта може и уме да уради, да тутори одређују процес учења и решавања проблема и да структуирају активности са јасним задацима.); Да окружење и распоред активности буду познати и сигурни, као и да се редукује све што непотребно скреће пажњу; Да се садржаји представе на очигледан начин: да се покаже, напише, демонстрира, користе слике, дијаграми, објекте из окружења и сл, да се рашчлани инструкција на мале кораке, прилагоди тежина задатка, прилагоди

облик питања, понуди алтернативна активност, бити доследан у очекивањима и да се обезбеди довољно времена, рекао нам је Иван Матић, лидер тутора.

Сарадња волонтера и лидера тутора је континуирана, темељи се на међусобном уважавању и залагању да се заједнички циљ – добробит деце, у највећој мери оствари.

Други састанак волонтера тутора одржан је 6. априла. Састанку су присуствовали волонтери-тутори који су задужени за рад са децом из основних школа са подручја Општине Врњачка Бања – Подунаваца и Новог Села, деца – корисници, лидери-тутори Татјана  Радић Милутиновић и  Иван Матић. Волонтерима су дата упутства и објашњења о поступању са сваким дететом појединачно, у зависности од проблематике (различите су потешкоће у процесу учења – читање, писање, математичке операције, слабије говорне развијености, снижених способности закључивања и уопштавања, споријег памћења, слабије и флуктуирајуће пажње и др.) Прегледане су свеске евиденције сваког волонтера и дате сугестије и подстицајни предлози за даље поступање.

У Новом Селу, 21. априла ментори су одржали састанак са родитељима, туторима и ПП службом ради доношења одлука за даљи рад са најтежим случајевима. Сваки је случај посебно размотрен на основу података које су изнели тутори волонтери који директно раде са ученицима и уз стручну процену школског педагога Драгане Петровић и оба тим лидера Ивана Матића и Татјане Радић Милутиновић донета је заједничка одлука за даљи рад са одговарајућим приступом у најбољем интересу детета.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial