Skip to content

Document Header

ГЛАВНА ТЕМА ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ГЛАВНА ТЕМА ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ published on

Јавна расправа о Локалном акционом плану запошљавања и Одлуци о изменама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, одржана је 22. априла у великој сали Скупштине општине Врњачка Бања.

Локални акциони план запошљавања општине Врњачка Бања за 2021. годину обухвата ублажавање негативних економских и социјалних последица изазваних  „COVID-19“  пандемијом,  идентификовање проблема, препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирање мера активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и смањиле разлике у погледу ризика незапослености. Кључна питања су какво је стање на тржишту рада у локалној заједници, шта је утицало на такво стање, какве су перспективе, које су мере на располагању, као и који ће ефекти бити постигнути. Ради  ефикасне и квалитетне припреме ЛАПЗ-а, именован је Локални савет за запошљавање за носиоца израде наведеног документа.

Задатак Локалног савета за запошљавање је да изврши анализу стања запослености у општини Врњачка Бања и на основу добијених резултата, а у складу са циљевима Националног плана за запошљавање за 2021. годину и Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013-2023. године, изради нацрт ЛАПЗ-а.

ЛАПЗ представља инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања у  2021. години и усклађен је са циљевима Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, Стратегије одрживог развоја 2013-2023. године и Локалног акционог плана за младе 2020-2025. године.

Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати  како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.

Представница Националне службе за запошљавање Даница Гочанин у Локалном савету за запошљавање, рекла је да се закључно до 31. марта, на евиденцији НСЗ налазило 2.876 лица, што је за око три процента мање у односу на исти период прошле године.

– У последња три месеца, запослено је 275 особа, што је 18,6 процената мање у односу на исти период прошле године. Разлог томе је што сезона у Врњачкој Бањи касни, тако да они радници који су ранијих година, обично почетком априла и крајем марта одлазили са евиденције НСЗ, због сезонских послова, сада у кашњењу, а када крене сезона, тај број ће се смањити на уобичајен, стандардни број сезонских радника, појаснила је Даница Гочанин. Она је подсетила на Јавне позиве за финансирање активне политике запошљавања у 2021. години. Укупно је објављено 12 Јавних позива и то за финансирање обуке на захтев послодавца, стицање практичних знања, реализацију програма стручне праксе, за реализацију програма приправника за незапослене са средњим и високим образовањем, затим за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запослена лица, као и незапосленим лицима ромске националности за субвенцију за самозапошљавање. Такође су расписани Јавни позиви за спровођење јавних радова за незапослена лица и незапослена лица са инвалидитетом, затим за доделу субвенција за запошљавање лица из теже запошљивих категорија, за особе са инвалидитетом без радног искуства, као и за рефундацију трошкова подршке особа са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима.

– Једини конкурс који се не може односити на општину Врњачка Бања је за организовање и спровођење јавних радова за незапослена лица, јер се то организује у категоријама са трећим и четвртим степеном развијености, а Врњачка Бања спада у други степен развијености, изјавила је за Врњачке новине Даница Гочанин из Националне службе за запошљавање.

Друга тема одржане Јавне расправе односила се на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта.

– Јавна расправа је због ове ситуације мало специфична, одржана је електронским путем, тако да су сви предлози и сугестије, достављени електронским путем, на имејл писарнице или личном предајом у канцеларију писарнице. Данас смо јавну расправу на ову тему одржали само са Локаним саветом за запошљавање, пошто је прва тачка била изузетно важна, тј. на Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2021. годину, изјавила је Јасмина Трифуновић, руководилац Одсека за  послове органа Општине.

Измена Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта односи се на један став члана 13 поменуте одлуке, односно на плаћање у целости и на рате, где је извршена корекција у броју рата.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial