Skip to content

Document Header

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА published on

На 9. седници Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, усвојене су све поднете пријаве кандидата. Рок за подношење пријава истекао је у поноћ, 13. априла, а према Статутима Месних заједница неопходно је  68 кандидатура. Према подацима Вање Лазовић, председнице Изборне комисије, поднета је 81 пријава кандидата и то за МЗ Гоч 1 пријава,  МЗ Грачац 7,  МЗ Ново село 8,  МЗ Отроци 5, МЗ Подунавци 11,  МЗ Рсавци 5,  МЗ Руђинци 7, МЗ Станишинци 6, МЗ Штулац 5, МЗ Вранеши 5, МЗ Врњачка Бања 5, МЗ Врњци 10, МЗ Вукушица 5 и МЗ Липова 1 кандидатура. У наставку изборних радњи, према  утврђеном роковнику, до 18. априла, неопходно је да се утврди састав бирачких одбора и збирна изборна листа.

Саша Радисављевић, секретар и Вања Лазовић, председница Изборне комисије

За гласање на изборима за чланове Савета месних заједница одређено је 14 бирачких места и то:

бирачко место бр. 1 –  Месна канцеларија (дом) Вранеши

бирачко место бр. 2 – Друштвени дом -Вукушица

бирачко место бр. 3 – Просторије Црвеног крста – Врњачка Бања

бирачко место бр. 4 –  Основна школа- Липова

бирачко место бр. 5 –  Ловачки дом – Гоч

бирачко место бр. 6 –  Месна канцеларија- Врњци

бирачко место бр. 7 –  Основна школа – Станишинци

бирачко место бр. 8 –  Основна школа – Грачац

бирачко место бр. 9 –  Месна канцеларија- Ново село

бирачко место бр.10-  Основна школа- Отроци

бирачко место бр.11-  Друштвени дом- Подунавци

бирачко место бр.12-  Месна заједница- Рсавци

бирачко место бр.13-  Друштвени дом  – Руђинци

бирачко место бр.14-  Основна школа- Штулац

Грађани који имају пребивалиште на територији општине Врњачка Бања, могу у складу са законом који уређује заштиту података о личности, да изврше непосредни увид односно проверу да ли су уписани у Бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Провера се врши уношењем ЈМБГ, имена и презимена грађана и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у Јединственом бирачком списку. Увид у Бирачки списак,  грађани могу извршити електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу- провера уписа у Јединствени бирачки списак, уношењем података о ЈМБГ. Након извршеног увида, грађани могу до закључења бирачког списка, захтевати доношење Решења, на којима се заснивају промене у бирачком списку. Захтев може поднети сваки грађанин који није уписан у Бирачки списак, а има бирачко право или ако неки податак из Бирачког списка није правилно уписан.

Лица која стичу пунолетство најкасније на дан избора, могу захтевати упис бирачког права. Захтеви се подносе Општинској управи општине Врњачка Бања и уз захтев се прилажу потребни докази. Бирачки списак закључује се 23. априла у 24 часа. Грађани могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана од 7 30 до 15 30 часова лично и позивом на број 601-242 све до закључења Бирачког списка 23. 4. 2021. године.

Избори за чланове Савета месних заједница биће одржани 28. априла.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial