Skip to content

Document Header

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА published on

ПОДСТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине В. Бања за 2021. годину, закључка ОВ од 15. марта 2021. године и закључка Комисије за пољопривреду расписан је јавни оглас за доделу средстава за подстицаје инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2021. годину.  Овим јавним огласом врши се расподела подстицајних средстава пољопривредним произвођачима  – физичким лицима, носиоцима регистрованог пољопривредног газдинства уписаним у Регистар пољопривресних газдинстава у активном статусу, који имају пребивалиште на територији врњачке Општине, за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у висини од 40% вредности инвестиције.

Дефинисани су приоритети: Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, оваца, коза и то: за краве и јунице до 120.000 динара по грлу (до један ком.); за телад (тов и приплод) до 40.000 по грлу (до три комада); опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације, инвестиционе вредности до 300.000 динара; набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса (за овце до 16.000 до пет комада, за овнове до 25.000 динара по грлу, до један комад, за козе до 10.000 динара по грлу, до пет комада, за назимице до 35.000 динара по грлу, до два комада, за нерасте до 35.000 динара по грлу, до један комад); подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, инвестиционе вредности до 65.000; подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, инвестиционе вредности до 60.000 динара; подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима, инвестиционе вредности до 60.000 динара; машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, инвестиционе вредности до 60.000 динара; набавка нових пчелињих друштава, инвестиционе вредности до 13.000 динара, до пет кошница; набавка опреме за пчеларство, инвестиционе вредности до 65.000 динара.

Јавни позив траје од 26. априла до  26. маја 2021. године.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial