Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА ВРЊАЧКЕ СКУПШТИНЕ

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА ВРЊАЧКЕ СКУПШТИНЕ published on

КОНСЕНЗУС У ОДЛУЧИВАЊУ

Одборници Скупштине Општине Врњачка Бања на четвртој редовној седници, одржаној 29. јануара, уз допуњене тачке дневног реда, усвојили су све одлуке које су као нацрте изгласали чланови Општинског већа на ванредној седници 22. јануара и програме пословања и финансијских планова  јавних предузећа и установа за 2021. годину.

Допуне дневног реда односиле су се на Одлуке о покретању поступака  за отуђење грађевинског земљишта на неколико катастарских парцела у јавној својини Општине, Одлуку о краткорочном задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности ЈП „Нови Аутопревоз“, Решење у стављању ван снаге дела Решења заједничке седнице Општинског већа и Већа Радних заједница из 1966. године, Програм пословања ЈП „Борјак“ за 2021. годину и коначно на Измене и допуне Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката  и мобилијара на јавним површинама на територији Општине Врњачка Бања. Наиме, предлог тог Плана који је 22.јануара усвојен на седници Општинског већа се повлачи, а на снази остаје претходни, с тим да се допуни са локацијама за које су предвиђени „Дино и инсект парк“ и „Панорамски точак“. У вези тога, задужује се Општинска стамбена агенција да сачини пречишћен текст тог Плана и достави га Скупштини и Већу са пратећим графичким прилозима.

Усвојене су Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине за 2020. годину,  локалном омбудсману, покретању поступка расељавања станара и објеката „Златибор“, Банаћанка“, „Авала“ и „Пролеће“, затим Одлука о измени Одлуке о грађевинском земљишту, отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине непосредном погодбом сувласнику, Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Врњачка Бања Министарству одбране, Одлука о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава на територији Општине Врњачка Бања, за воде II реда, као и Решење о давању сагласности на Одлуку о давању на коришћење непокретности у јавној својини ЈП „Нови Аутопревоз“, Општини Врњачка Бања. Консензус је остварен и за Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским некатегорисаним путевима и улицама, изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју Општине Врњачка Бања за 2021. годину.

Четврта редовна седница Скупштине општине остаће упамћена и по  усвајању програма пословања јавних предузећа и установа за 2021. годину. Сагласност су добили „Општинска стамбена агенција“,  „Белимарковац“, „Шуме-Гоч“, „Бањско зеленило и чистоћа“, „Нови Аутопревоз“, ПУ „Радост“,“Спортски центар“, „Туристичка организација“, „Културни центар“, „Центар за социјални рад“, Народна библиотека „Др Душан Радић“, Црвени крст и ДОО „Врући извори“.

Кроз избор и именовања изгласане су измене Решења о именовању чланова Општинског већа, Решење о разрешењу в.д. директора Народне бибиотке „Др Душан Радић“ и именовању Дејана Лучића за директора ове установе на период од четири године, разрешење и именовање заменика председника Одбора за управљање, коришћење и заштиту природних ресурса, именовање председника и чланова Комисије за грађевинско земљиште као и Разрешење и именовање чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе, испред родитеља. Седницом, коју је пратила конструктивна расправа одборника, председавали су  председник Скупштине општине Иван Радовић и Дане Станојчић, његов заменик.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial