Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

НАЦРТ НОВОГ БУЏЕТА УПУЋЕН СКУПШТИНИ НА УСВАЈАЊЕ

Нa седници Општинског већа, одржаној у петак, 18. децембра, уз поштовање свих епидемиолошких мера,  усвојено је, уз једну допуњену, 22 тачке дневног реда од којих је најважнија, Нацрт Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину.

Укупни приходи предвиђени Нацртом Одлуке о буџету за 2021. годину износе 1.461.094.000 динара. Најважнија тачка дневног реда ванредне седнице Општинског већа, одржане 18. децембра, усвојена је једногласно, а пројекцијом расхода, планиран је буџетски суфицит од 81.437.000 динара. Највећи део тих средстава биће искоришћен за враћање главнице кредитних задужења, а девет милиона динара биће уложено у увећање основних капитала врњачких јавних предузећа. Пренети вишак прихода из ове године  од 10,5 милиона динара, биће распоређен ребалансом буџета, а наменска неутрошена средства биће искоришћена у 2021. години у складу са одлуком надлежног органа.

Новим буџетом, пројектована су и већа издвајања за месне заједнице у сеоским подручјима али и за медијску промоцију Врњачке Бање.

У контексту Нацрта Одлуке о буџету, усвојена је измена Одлуке о утврђивању висине накнаде за коришћење јавних површина и  Кадровски план Општинске управе. Општинска управа има 79 радника на неодређено време јер су неки радници отишли у пензију,  а кадровским планом предвиђена су 84 радна места, објаснила је Љиљана Радаковић, заменица начелника Општинске управе, тако да ће у складу са најавом о укидању забране запошљавања у јавном сектору, следеће године бити места за три нова радника.

Већници су усвојили Одлуку о изменама и допунама Статута општине Врњачка Бања, Нацрт Одлуке о покретању поступка прибављања објеката у јавну својину општине путем изградње на локацији „Дубоки поток“ што је детаљније појаснио известилац по тачкама секретар СО Саша Радисављевић. Вредност Пројекта који финансира Европска унија је милион и по евра а Општина Врњачка Бања ће партиципирати са 150 хиљада евра.

Давање сагласности на споразум о сарадњи и партнерском иступању на јавном позиву за предлоге пројекта социјалног становања и активне инклузије, изгласано је кроз Нацрт Одлуке о томе, што је већницима детаљније објаснио Небојша Алимпић из Одсека за локални економски развој и инвестиције, као известилац. Општинска правобранитељка Славица Станковић детаљније је, као известилац објаснила већницима појединости везане за прибављање непокретности у јавну својину Општине Врњачка Бања путем размене, исправкама граница између појединих парцела, као и отуђењу земљишта из јавне својине непосредном погодбом, што је усвојено кроз нацрте одлука по тачкама Дневног реда.

Једна од значајнијих одлука Општинског већа, на овој ванредној седници, је помоћ породицама чији су чланови преминули од последица заразе Ковидом 19. Врњачка општина ће из текуће буџетске резерве издвојити  900 хиљада динара и на предлог Општинске управе, већници су једногласно усвојили Одлуку о једнократној новчаној помоћи од 30 хиљада динара свим породицама које имају право на тај износ, уз неопходне потврде из Дома здравља и пријаве Црвеном крсту у Врњачкој Бањи.

Усвојен је и Нацрт Одлуке о распореду билборда  и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама. Чланови Општинског већа усвојили су програм  спровођења друштвене бриге за јавно здравље на територији Општине Врњачка Бања за 2021. годину, као и нацрте Одлука о грађевинском земљишту Општине Врњачка Бања, затим о прибављању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини врњачке Општине, у складу са Законом о јавној својини. Као посебна тачка Дневног реда, усвојен је и Нацрт Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини Општине Врњачка Бања.

Чланови Већа дали су сагласност на Нацрт Протокола о сарадњи са Општином Кучево, која у Врњачкој Бањи види пример добре праксе и модел за развој.

 Усвојени су извештаји о пословању јавних предузећа „Шуме – Гоч“ и „Бањско зеленило и чистоћа“ за 2019. годину уз финансијке извештаје овлашћених ревизора али и извештај о раду Општинске управе за 2019. годину.

Општински већници, прихватили су на овој седници извештај комисије за доделу награде „Најбољи најбољем – др Зоран Ђинђић“. По мишљењу комисије, ово признање заслужили су студенти Миљана Бубања и Петар Вукман, за постигнут успех на четвртој години факултета у Београду, Сара Бабић за успех у четвртом разреду Гимназије и Милица Трифуновић за успех у осмом разреду ОШ „Попински борци“.

На ванредној седници Општинског већа, дата је сагласност на Статут Туристичке организације „Регија Копаоник“, усвојен  извештај о раду Привредног друштва Регионални центар за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о. за 2019. годину  и усвојен захтев Општинске управе за средства из текуће буџетске резерве у износу од 600 хиљада динара за услуге израде стратегије реструктуирања ЈП „Бели извор“ и ЈП „Борјак“.

Ванредном седницом Општинског већа председавали су Бобан Ђуровић и Иван Џатић.

С.Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial