Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

Епилог ванредне седнице Општинског већа, одржане 23. ашрила у  сали Скупштине општине Врњачка Бања је 26 усвојених тачака предложеног  Дневног реда, три допуњене и  повлачење једне тачке чије усвајање је одложено.

Судећи по редном броју, за већнике је најважнија, као прва тачка Дневног реда била Локални план запошљавања општине Врњачка Бања за 2021. Годину. Известилац по овој тачки, Небојша Алимпић, из Одсека за локално економски развој и инвестиције, појаснио је да израдом и усвајањем овог плана, стичу се и услови за планско коришћење средстава  из Националне службе за запошљавање. За реализацију Локалног акционог плана запошљавања, у буџету је предвиђено 7 000 000 динара.

Усвојен је затим и Нацрт Одлуке о давању сагласности на измену у извођењу грађевинских радова на локацији Аква парк „Рај“. Правни основ је садржан у Закону о планирању и изградњи, а разлози су садржани у захтеву фирме „Амига аква“ која је поднела захтев за измену локацијских услова и грађевинске дозволе у неким деловима исте. Тражене измене подразумевају измену Урбанистичког пројекта и Идејног пројекта који су били саставни део конкурсне документације, а који су урађени у складу са Планом детаљне регулације Спортског центра „Рај“.

Уследила су усвајања Нацрта Одлука о изменама Одлуке о монтажним објектима, Плана распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама, као и Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и мобилијара на јавним површинама. Усвојене су затим Измене и допуне Програма пословања Општинске стамбене агенције, Нацрт Одлуке о доношењу плана детаљне регулације“ Х3“ и Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта и то само у једном ставу члана 13 поменуте одлуке, односно на плаћање у целости и на рате, где је извршена корекција у броју рата, којих ће убудуће бити 36, уколико се доприноси не плате одмах у целости чиме се стиче значајан попуст. Још неколико Нацрта Одлука је изгласано једногласно од стране већника, пре свега о покретању процеса израде Програма развоја туризма општине Врњачка Бања од 2021-2025, али и утврђивању назива „Мост олимпијаде трећег доба“и Нацрти Решења о отуђењу две катастарске парцеле најповољнијим понуђачима. Већници су дали сагласност на Одлуке Скупштине друштва „Регион Краљево“ доо Краљево, као и на Извештај о предлогу Пројекта за јавно-приватно партнерство за реализацију пројеката подземне гараже на територији општине Врњачка Бања. Изгласани су и извештаји у вези иницијативе МЗ Вукушица за прибављање непокретности у јавну својину и о раду Жалбене комисије општине Врњачка Бања за 2020. годину. Једногласно је усвојена и значајна тачка Дневног реда о Предлогу плана јавних набавки за 2021. годину, уз захтеве ОШ „Бане Миленковић“ и „Младост“ Врњци за одобрење средстава из текуће буџетске резерве у износу од по 350 хиљада динара за израду Пројекта ФУК.

Захтев Одсека за буџет и финансије  за одобравање средстава из текуће буџетске резерве у износу од 2 500 000 динара за Пројекат  реализације стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма, пролонгиран је са планом да се уврсти у буџетско планирање за следећу годину. Општинска стамбена агенција, поднела је захтев Већу  за укидање Решења од 25. 2. 2021. године о употреби текуће буџетске резерве, што је такође усвојено. Извештаји о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине за 2020. годину, као и Програм коришћења средстава за финансирање  унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији врњачке општине за 2020. годину, усвојени су након образложења председника тог Савета Драгана Говедарице.

Важне тачке Дневног реда односиле су се на Извештај о реализацији Пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2020. годину и на предлог решења о расподели средстава за реализацију тих Пројеката за 2021. годину закоје је предвиђено да се 8 600 000 динара распореди на 16 медија. Након разматрања, усвојене су две жалбе грађана и на крају три допуњене тачке Дневног реда, од којих је најважнија Одлука о измени ценовника погребних услуга у складу раније донетом Одлуком да ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ и „Врући извори“доо, преузму одржавање на сеоским гробљима, чиме је цена одржавања гробних места смањена и износи 1320 динара, плус пдв на годишњем нивоу, по домаћинству. По исцрпљеном Дневном реду, ванредну седницу Општинског већа, закључио је председник Већа и Општине Бобан Ђуровић.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial