Skip to content

Document Header

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ ТУТОРА ВОЛОНТЕРА

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ ТУТОРА ВОЛОНТЕРА published on

ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ НАПРЕТКА КОД ОСНОВАЦА

Почетком априла, у Центру за децу и омладину, одржан је састанак волонтера тутора који учествују у пројекту „Интерсекторском сарадњом до социјалног укључивања“ који спроводи Центар за децу и омладину Врњачка Бања у партнерству са Западнобалканским институтом Београд. Иницијатива је део ширег пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Влада Шведске. Анализиран је досадашњи рад као и учинак, дати су предлози за побољшање рада, а волонтерима су лидери – тутори пружили подршку.

Састанку су присуствовали волонтери – тутори који су задужени за рад са децом из основних школа са подручја Општине Врњачка Бања – Подунаваца и Новог Села, као и  лидери – тутори Татјана Радић Милутиновић и Иван Матић.

С обзиром да су волонтери средњошколског узраста, дата су им стручна упутства која ће допринети да њихово ангажовање донесе резултате и да се оствари напредак код деце, а све на основу добијених информација о карактеристикама, интересовањима и областима у којима је потребна подршка деци.

Добијени подаци указују на различите потешкоће у процесу учења (читање, писање, математичке операције, слабије говорне развијености, снижене способности закључивања и уопштавања, спорије памћење, слабије и флуктуирајуће пажње и др.)  и адаптивног понашања (тешкоће у примени научених садржаја, комуникације и социјалним вештинама). Рад са децом спроводио се у просторијама школе, непосредно (волонтер-дете) и групним радом. Мишљење волонтера је да је туторски рад изазован и занимљив али пре свега одговоран посао. Спознали су различитости у погледу међусобних склоности код деце, способности, стилова учења и других карактеристика. Истакнуто је да су коришћени различити поступци у складу са индивидуалним потребама сваког детета, са циљем  остваривања најбоље мотивације за сарадњу и учење.

– Волонтерима су дате опште препоруке за даљи рад које се  односе на: комуникацију са децом (потребно је да буду стрпљиви, конкретни, уз  избегавање нејасних и неодређених термина, да је потребно рашчланити захтев на мање кораке (ако је то неопходно за разумевање), одговорити позитивно на покушај (потврди, охрабри…), унапређивати комуникацију са дететом); Социјалну подршку (да планирају ситуације сарадње, како би сви могли да учествују; и ситуације у којима ће дете показати шта може и уме да уради, да тутори одређују процес учења и решавања проблема и да структуирају активности са јасним задацима.); Да окружење и распоред активности буду познати и сигурни, као и да се редукује све што непотребно скреће пажњу; Да се садржаји представе на очигледан начин: да се покаже, напише, демонстрира, користе слике, дијаграми, објекте из окружења и сл, да се рашчлани инструкција на мале кораке, прилагоди тежина задатка, прилагоди

облик питања, понуди алтернативна активност, бити доследан у очекивањима и да се обезбеди довољно времена, рекао нам је Иван Матић, лидер тутора.

Сарадња волонтера и лидера тутора је континуирана, темељи се на међусобном уважавању и залагању да се заједнички циљ – добробит деце, у највећој мери оствари.

Други састанак волонтера тутора одржан је 6. априла. Састанку су присуствовали волонтери-тутори који су задужени за рад са децом из основних школа са подручја Општине Врњачка Бања – Подунаваца и Новог Села, деца – корисници, лидери-тутори Татјана  Радић Милутиновић и  Иван Матић. Волонтерима су дата упутства и објашњења о поступању са сваким дететом појединачно, у зависности од проблематике (различите су потешкоће у процесу учења – читање, писање, математичке операције, слабије говорне развијености, снижених способности закључивања и уопштавања, споријег памћења, слабије и флуктуирајуће пажње и др.) Прегледане су свеске евиденције сваког волонтера и дате сугестије и подстицајни предлози за даље поступање.

У Новом Селу, 21. априла ментори су одржали састанак са родитељима, туторима и ПП службом ради доношења одлука за даљи рад са најтежим случајевима. Сваки је случај посебно размотрен на основу података које су изнели тутори волонтери који директно раде са ученицима и уз стручну процену школског педагога Драгане Петровић и оба тим лидера Ивана Матића и Татјане Радић Милутиновић донета је заједничка одлука за даљи рад са одговарајућим приступом у најбољем интересу детета.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial