Skip to content

Document Header

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ published on

Усвојеним Дневним редом по свим тачкама, 25. децембра је одржана 3. редовна седница СО Врњачка Бања. Најважнија, Одлука о буџету општине Врњачка Бања, изгласана је након краће расправе и образложења известиоца, Зорана Дунића, руководиоца Одсека за буџет и финансије. Нови буџет Општине и остале тачке Дневног реда треће редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања изгласане су на предлог и сагласност Општинског већа, а у контексту тачке о буџету,  биле су и измена Одлуке о утврђивању висине накнаде за коришћење јавних површина и Кадровски план Општинске управе.

Председник Општине Бобан Ђуровић рекао је између осталог да је најтеже онима који планирају буџет, јер је потребно покрити све расходе, који су у овом тренутку непредвиђени, а да се сачувају основне функције локалне самоуправе.  Врњачка Бања константно мора да има инвестиције, да ли у туризму или неком другом сегменту, битно је да предњачи у свему и остане у фокусу интересовања гостију али и оних који живе у Врњачкој Бањи.

-Недавно смо гледали неку статистику, а претпостављам да ће господин Вујић, као посланик, на најбољи начин то презентовати на републичком нивоу, да Врњачка Бања има један од најмањих трансфера новца из републичког буџета у Србији  за функционисање локалне власти, који износи око 84 милиона динара  на годишњем нивоу. Поређења ради, суседна општина Трстеник, има годишњи трансфер око 500 милиона динара, што је око пет пута више него што има општина Врњачка Бања. Тиме је њихово функционисање доста олакшано у односу на нас јер њихов трансфер на месечном нивоу око 40 милиона динара, чиме су покривени сви трошкови енергената, јавне расвете, плата и осталог. Врњачка Бања има на месечном нивоу око 7,4 милиона динара, а платни фонд је 21 милион, плус 5 милиона за јавну расвету и други стални трошкови за енергенте. Ми морамо, као озбиљна фирма да зарадимо 20, 30 милиона да бисмо нормално функционисали. Ово је сугестија господину Вујићу да на Одбору за финансије Скупштине Србије или неком другом Одбору где има простора и могућности, разговара о томе, а ја сам већ упутио писмо министру Синиши Малом.  Не желим да добијемо нешто што нам не припада али да смо имали тај ниво средстава који је реалан, не би нам била потребна ниједна подршка по било ком пројекту јер смо и сами способни да реализујемо велике инвестиције, изјавио је Ђуровић.

Председник Општине је истакао да је у доброј мери задовољан Јавним предузећима јер су оправдала своја пословања и делатности које су им поверене. То се односи на водовод и канализацију, на шуме, паркове, а и на ресурсе аутобуске станице и паркиралишта. Та предузећа су почела да реализују и неке друге инвестиције из сопствених прихода. Водовод и канализација су ушли у категорију пројеката до 2 милиона евра које ће финансирати Влада Републике Србије,  на нивоу свих градова и општина. Више од половине ових пројеката је покривено планском документацијом али ће и преостали добити потребну планску документацију. То се углавном односи на репарацију одређених водоводних линија, уграђивање филтера, канализацију и друго. Бобан Ђуровић се на крају свог излагања  захвалио свим радницима Дома здравља, посебно онима који су радили у „Ковид“ систему, докторима, медицинском и немедицинском особљу Специјалне болнице „Меркур“ и Специјаној болници за интерне болести у Врњачкој Бањи која није била у „Ковид“ систему али свакако на учешћу и великом доприносу  у борби против пандемије у тешкој години иза нас.

Почетак заседања, обележиле су изгласане одлуке о изменама и допунама Статута и Пословника Скупштине општине Врњачка Бања.

Надаље, на предлог Бањског одбора за питања привреде, пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности, усвојене су, поред Одлуке о буџету, и Одлука о покретању поступка прибављања објеката у јавну својину општине путем изградње на локацији „Дубоки поток“ у Врњачкој Бањи,  Одлука о плану распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама и Програм спровођења друштвене бриге за јавно здравље на територији Општине за 2021. годину.

Одлуке о грађевинском земљишту општине Врњачка Бања и о прибављању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини, уз Правилник о евиденцији непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања, такође су усвојене на предлог Бањског одбора за питања привреде, пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности  уз претходну сагласност Општинског већа.

Одборници су гласањем усвојили и Одлуку о давању сагласности на Споразум о сарадњи и партнерском иступању на Јавном позиву за предлоге пројекта социјалног становања и активне инклузије. Овај програм ће финансирати Европска Унија у овиру програма „Подршка  ЕУ социјалном становању и активној инклузији“. Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 13. Закона о локалној самоуправи, а разлози за доношење огледају се у жељи да се оствари допринос јачању социјалне инклузије осетљивих друштвених група, изложених сиромаштву и побољшање њихових животних услова на одржив и одговоран начин. Средства за финансирање биће обезбеђена из буџета.

На овој редовној седници, усвојени су, по посебним тачкама Дневног реда, Извештаји о финансијском пословању ЈП „Шуме Гоч“ и ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“  за 2019. годину,  Извештаји независног ревизора о њиховим пословањима и Одлуке њихових Надзорних одбора о расподели добити. Изгласане су и одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Врњачка Бања али и отуђењу одређеног земљишта из јавне својине, непосредном погодбом сувласнику као и исправци границе између неких парцела.

Скупштинско гласање прошли су и Извештај о раду  Привредног друштва,  Регионални центар за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о. за 2019. годину, њихов Финансијски извештај и Извештај овлашћеног ревизора. У оквиру те тачке била је и Одлука Скупштине тог Привредног друштва о покрићу губитка као и Програм пословања за 2021. годину. Усвојени су ценовник ЈП „Нови Аутопревоз“ и Статут „Туристичке организације „Регија Копаоник“. Избор и именовања, била је последња тачка Дневног реда овог заседања. Седницом је председавао Иван Радовић.

С.Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial