Skip to content

Document Header

Позив грађанима да пријаве насталу штету

Позив грађанима да пријаве насталу штету published on

Општина Врњачка Бања објавила је позив грађанима да пријаве насталу штету у јунским поплавама 2017. године.Грачац поплава

Обавештавамо власнике и кориснике оштећених стамбених објеката, власнике привредних субјеката и власнике регистрованих пољопривредних газдинстава, који су претрпели штете у јунским поплавама  2017. године, да је Председник општине на предлог Штаба за ванредне ситуације прогласиo ванредну ситуацију услед елементарне непогоде, бујичне поплаве, на делу територије општине Врњачка Бања и то: територија МЗ Грачац у сливу Грачачке реке, МЗ Отроци у сливу Отрочке реке и МЗ Рсовци у сливу Рсовачке и Новоселске реке.

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) Општина Врњачка Бања позива грађане, власнике привредних субјеката, стамбених објеката и регистрованих пољопривредних газдинстава са територије на којој је проглашена елементарна непогода да пријаве штету која је насталa 10. и 11.  јунa 2017.године, у року од 20 дана од дана објављивања овог позива. Захтев за пријаву, односно за процену штете подноси се на писарници Општинске управе Општине Врњачка Бања, канцеларија бр. 1 или месној канцеларији надлежној за  територију где је штета настала. Информације о подношењу захтева за процену и надокнаду штете можете добити директно у Услужном центру, Општинске управе Врњачка Бања, канцеларија бр. 3, на телефон 036 /601-223 и на сајту Општине Врњачка Бања – www.opstinavrnјackabanјa.com., као и на број телефона начелника Штаба за ванредне ситуације 036/601-247. Захтеви се подносе у назначеном року, а најкасније до 3. јула 2017. године.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial