Skip to content

Document Header

ПРОЈЕКАТ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ: „ЕКО СУВЕНИРИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ“

ПРОЈЕКАТ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ: „ЕКО СУВЕНИРИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ“ published on

Врњачка Бања као перјаница туризма Србије треба туристима да понуди достојне сувенире које одликује савремени дизајн врњачких мотива. Корак даље представљају еко сувенири израђени од искључиво еколошки прихватљивих материјала. За 21. век неопходно је да управо еко сувенири буду одраз традиције, културно-историјске и материјалне баштине и да изражавају аутентичне природне и туристичке вредности и атрактивности врњачке Општине.

Сувенир треба да изражава идентитет, да има употребну вредност, да буде стилски и естетски привлачан како би својим изгледом могао да задовољи уметничке и производне стандарде.

Управо са овим изазовима суочиће се Центар за децу и омладину Врњачка Бања у реализацији пројекта „Еко сувенири Врњачке Бање“ који је финансијски подржан од Министарства заштите животне средине а спроводи се у партнерству са привредницима и школским установама.

Смисао пројекта је да се употребом остатака из процеса производње текстила, картона и дрвета и коришћења стаклене амбалаже и лименки из угоститељства умањи количина отпада, као и да се креативним радом разумно искористи за израду аутентичних еко сувенира.

У пројекат су укључени привредници, водитељи и учесници обука и радионица. Центар ће у првој фази потписати споразуме о сарадњи са привредницима који користе текстил, картон и дрво за израду својих производа, а који ће се обавезати да остатке сакупљају и дају на коришћење Центру за израду сувенира. Такође ће се потписати споразум и са угоститељима који ће се обавезати да прикупљају и селектују стаклене флашице и лименке и уступају Центру за исте намене.

Као следећа активност планиране су обуке и тромесечне радионице у две основне и у једној средњој школи и на Факултету за хотелијерство и туризам са могућношћу да се укључе заинтересовани незапослени млади. Прву обуку из области заштите животне средине, управљање отпадом и зеленим пословима ће спроводити дипломирани хемичар и председница Еколошког покрета „Моравски орашак“ Гордана Родић, проф. др Марија Костић и дипл. инж. заштите животне средине Ирина Јанковић. Следећа је обука кроз радионице уметничког дизајна за израду сувенира од текстила, стаклене амбалаже и лименки коју ће водити професор примењених уметности Биљана Марковић Крагуљац у сарадњи са професорима ликовног, док ће трећу врсту обука и радионица за уметничку обраду дрвета водити дуборезац Ненад Стевановић. Током радионица корисници ће под менторством водитеља израђивати еко сувенире. Координатор еко-активности, мастер екологије Слободан Цветковић ће организовати и координирати активности, набављати материјале, преузимати остатке од привредника и достављати водитељима и корисницима. Менаџер и аутор пројекта Валентина Крстић руководиће целокупном реализацијом пројекта, успоставити контакте са привредницима, школама, НСЗ и осталим актерима у локалној заједници како би се реализовали резултати и схватиле шире димензије пројекта о значају умрежавања невладиног, јавног и приватног сектора у циљу достизања бољих ефеката  заштите животне средине.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial