Skip to content

Document Header

РЕДОВНА 39. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РЕДОВНА 39. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

На седници Општинског већа која је одржана 29. фебруара усвојена је одлука о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе у 2015. години.39 sednica

Максимални број запослених за 2015. годину на неодређено време у органима Општине је 88, у Културном центру 14, у Библиотеци 10, у ПУ „Радост“ 83, у Туристичкој организацији 8, у Спортском центру 14, у Дирекцији за планирање и изградњу 16, у „Белом извору“ 210, у „Бо4рјаку“ 65, у „Новом Аутопревозу“ 49, у „Врућим изворима“ 5, у Општинској стамбеној агенцији 1 и у ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ 67 запослених. Укупан број запослених је 630.

Скупштини општине биће предложено усвајање одлуке о покретању прибављања три катастарске парцеле у КО Руђинци у јавну својину путем непосредне погодбе. Парцеле се граниче са Руђиначким гробљем, тако да се планира припајање и проширење гробља.

На седници је усвојена одлука којом се мења оснивачки акт ЈП за газдовање заштитним шумама „Борјак“ и предлаже се да ово предузеће не обавља комуналне делатности – одржавање јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене.

Скупштини ће се проследити на усвајање одлука о оснивању новог Јавно комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа“. Ово предузеће управљаће комуналним отпадом, управљаће гробљима и погребним услугама, управљаће пијацом, одржаваће чистоћу на површинама јавне намене, бавиће се делатностима зоохигијене и уређиваће јавне зелене површине.

Чланови Већа подржали су одлуку о покретању иницијативе за пренос права својине на објекту „Купатила“ у Врњачкој Бањи. Реч је о прибављању у јавну својину Општине зграду „Купатила“ површине од 2.501 метар квадратни која је у режиму јавне својине Републике Србије, а носилац права коришћења је СБ „Меркур“. „Купатило“ је грађено први пут као зидани објекат 1925. године на месту старог дрвеног купатила из 1883. год. Ново термоминерално купатило изграђено је од 1928. – 1930. године, а данашњи изглед зграда је добила након реконструкције извршене после Другог светског рата. Преношењем ове непокретности на Општину Врњачка Бања омогућава се да она не буде предмет поступка приватизације и да објекат од изузетног значаја који има јавни интерес задржи статус јавног објекат у функцији здравства и здравствене заштите путем давања на коришћење СБ „Меркур“.

Усвојена је и информација о спровођењу одлуке, међусобно потписаних уговора и споразума о коришћењу природно лековитих фактора. Одлука предвиђа да Општинска управа са корисницима природно лековитог фактора, уз ангажовање стручњака, изласком на лице места утврди испуњеност техничко-технолошког система и дистрибуцију, а корисници природног лековитог фактора се обавезују да поставе уређаје и опрему за праћење издашности извора и стално праћење коришћења природног лековитог фактора.

Предложене измене одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији врњачке Општине обухвата измену да један од родитеља новорођеног детета има пребивалиште најмање три године, уместо досадашњих пет, на територији Општине В. Бања, као и алтернативни услов да један од родитеља има пребивалиште (кумулативно) 15 година, како би остварили право на једнократну новчану помоћ.

Чланови Општинског већа једногласно су усвојили извештај о раду и активностима Одбора за пољопривреду и село за 2015. годину који је поднео Жарко Марковић.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial