Skip to content

Document Header

Нови концепт за гајење изданачких шума

Нови концепт за гајење изданачких шума published on

У оквиру пројекта „Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији“ Јавно предузеће „Србијашуме“ у сарадњи са Институтом за гајење шума БОКУ Универзитета из Аустрије, а на основу конкурса Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме, организовало је 13. октобра семинар о дознаци стабала за сечу у изданачким шумама храста.seminar-sumara

Домаћин семинара било је врњачко предузеће „Шуме Гоч“. Семинар представља другу фазу пројектних активности. Учесници семинара били су ревирни инжењери из шумских управа, самостални референти за гајење и заштиту шума, као и самостални референти за израду основа и планова газдовања из ШГ „Столови“ Краљево, ШГ „Шумарство“ Рашка, ШГ „Пријепоље“ Пријепоље, ШГ „Голија“ Ивањица као и из ГЈ „Врњачка Бања“.

Како сазнајемо од Ивице Лазаревића, директора ЈП „Шуме Гоч“, теренски део семинара одвијао се на четири огледне површине у ГЈ „Врњачка Бања“ где је вршена симулација дознаке стабала за сечу у изданичким састојинама букве. Презентација резултата и дискусија организована је у просторијама Шумске куће на Гочу.

  • Пројекат финансира Управа за шуме. Питање изданачких шума је врло актуелно у Републици Србији, као један деградациони облик шума ми желимо да њих преведемо у високи узгојни облик и циљ овог пројекта је да изаберемо најбољи концепт гајења. Ми не доносимо готова решења која ће се примењивати, већ желимо да сви заједно дођемо до решења и израдимо нови концепт гајења, рекао нам је  Божидар Миловановић, из „Србијашума“, руководилац овог пројекта.
  • Овде сам да помогнем да пронађемо заједничко решење за најбоље газдовање изданичким шумама. Ја сам у оквиру овог пројекта већ трећи пут на овом подручју. Мој утисак је да је стање шума овде на гочу на једном високом нивоу, да су оне добро неговане, да је дрвна маса на високом нивоу и да постоји један додатни потнцијал за повећање вредности ових шума. За мене је јако позитивна чињеница да је особље које ради у шумарству, да су шумарски стручњаци овде јако компетентни и да циљ постизање још већих вредности састојна на овом подручју са оваквим особљем сигурно може да буде остварљиво, рекао нам је проф. др Едуард Хохбихлер који је са својим асистентом Зораном Траиловићем  са Департмента за шумарске и науке о земљи на Институту за гајење шума Боден Култур Универзитета у Бечу учесник пројекта.

– Управа за шуме учествује директно у овом пројекту, у функцији да подигне ниво нашег стратешког и оперативног планирања у газдовању државним шумама, а после ћемо то да пренесемо и на приватне шуме, рекао је Радивоје Каурин из Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial