Skip to content

Document Header

Седница Општинског већа: Евидентан напредак у јавном сектору

Седница Општинског већа: Евидентан напредак у јавном сектору published on

Седница Општинског већа, 15. по реду, одржана је 18. јула у Великој сали СО.15. sednica OV e

Чланови Општинског већа упознати су са нацртом одлуке о конверзији потраживања Општине В. Бања од Привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање насталих по основу уступљених  јавних прихода.Чланови Већа предложили су Скупштини општине да усвоји ову одлуку. Надзорни одбор „Новог Аутопревоза“ усвојио је финансијски извештај овог предузећа за 2017. годину, са чијим садржајем су упознати присутни, као и са извештајем о ревизији финансијских извештаја. Добит по годишњем финансијском извештају износи 4.958.667 динара. Према речима директора Ивана Дуњића, 2017. година била је веома успешна. Предузеће је остварило добит, консолидовано је финансијско пословање, док је текућа ликвидност стабилна. Веће је разматрало и усвојило одлуку НО „Аутопревоза“ о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину. У даљем току седнице усвојен је извештај о пословању за 2017. годину ЈП за газдовање заштитним шумама В. Бање „Шуме Гоч“. Што се физичког обима активности за 2017. годину тиче, на гајењу шума, пошумљено је 10 ha пожаришта, прореда је урађена на 187,87 ha. Извршени су сви прописани радови на праћењу и мониторингу шумских болести и штеточина. Смањен је интезитет сушења стабала четинара и лишћара. На искоришћавању шума произведено је 6.129 кубика трупаца и 1.500 кубика огревног дрвета. Што се продаје на пању тиче, реализовано је 1.910 кубика трупаца букве, 2.000 кубика јеле, 9.608 кубних метара огревног дрвета лишћара и 750 кубика четинара. Ивица Лазаревић, директор „Шума Гоч“ напоменуо је да је предузеће инвестирало у сопствена средства, око шест милиона динара за куповину булдозера, камиона и два теренска возила. Драгослав Благојевић, директор „Белимарковца“ упознао је присутне са финансијским извештајем. Он је указао на проблематику великог процента неприходоване воде и најавио реализацију пројекта за смањење губитака воде. Извештај о финансијском пословању предузећа „Врући извори“ Грачац за 2017. годину, поднео је директор Бобан Ђуровић. Програм пословања практично је наставак активности из 2016. године и фокусиран је на управљање водоводом који обезбеђује снабдевање грађана водом за пиће на територији насељених места Грачац, дела Подунаваца, Новог Села и Вранеша. У 2017. години укупно је испоручено 164.534 кубика воде. Приход у Служби за производњу, изградњу и одржавање водовода је у номиналном износу 5.166.370 динара, док су приходи од услуга механизације 1.398.781 динар.15. sednica OV1 - Ivan Dzatic

Иван Џатић похвалио је рад ова четири јавна предузећа са позитивним финансијским извештајима истакавши да је евидентан напредак у јавном сектору, као и одличну сарадњу локалне самоуправе са директорима ових предузећа.

У наставку седнице ОВ се позитивно изјаснило о нацрту одлуке о приступању Општине В. Бања у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка, са циљем да се породицама са троје и више деце у В. Бањи омогући остваривање одређених бенефита при куповини роба.

Општинско веће донело је решење о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на трериторији Општине В. Бања за 2018. годину. Чланови комисије су: Тијана Диздар (председник), Ружица Митровић, Марија Атанасковић, Александар Јевтић, Лазар Радаковић. Члан комисије је и Ненад Јокић, на предлог Николе Трифуновића, члана Општинског већа.

Веће је дало сагласност да ПУ „Радост“ за упис 20% већег, односно мањег броја деце у васпитне групе за школску 2018/19. годину. Васпитне групе биће формиране у зависности од броја уписане деце. Према броју поднетих захтева за пријем деце у овој години, формирање група одступаће од уобичајених критеријума.

Усвојен је захтев Одсека за привреду и друштвене делатности за додатна средства у износу од седам милиона динара за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге на целокупној територији Општине В. Бања. Циљ програма подршке је системско унапређивање пословања новоформираних и старих задруга, као и квалитета живота у руралним срединама кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских могућности у склопу равномерног развоја општине.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial