Skip to content

Document Header

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 27.април 2020.године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 27.април 2020.године published on

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

Уредбом  Владе РС прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања.

1.         Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) и то:

1) лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника,изузев четвртка 30.4.2020.г. од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

2) лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев четвртка 30.4.2020.г. од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

3) лицима која нису навршила 65 година ‒ од 18 до 05 часова радним данима, а за време првомајских празника, од четвртка 30. априла од 18 часова до понедељка 4. маја до 05 часова”

Забрана из става 1. овог члана не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Војске Србије и служби безбедности, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање;

4) чланове посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају;

5) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

2.  у  складу са дописом Владе Републике Србије Министарства државне управе и локалне самоуправе и са препоруком Привредне коморе Србије у вези радног времена малопродајних објеката утврђује следећу меру:

  • Рад малопродајних треба организовати по следећем принципу:
    • Понедељак 27.4 –среда 29.4.од 07.00  до 17.00 часова.
    • Четвртак 30.4.за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.
    • Петак 1.мај, субота 2.мај и недеља 3.мај су нерадни дани,
    • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.

Такође, број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на  десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача, у складу са Обавештењем објављеним на интернет презентацији Владе Р. Србије 27. априла 2020. године  бр. 11101-1/34.

3. Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта, као и у петак 1. маја од 08 до 10 часова, осим ако Влада посебном одлуком, у складу са епидемиолошком ситуацијом на дан 30 априла 2020. године, не одлучи друкчије.

4.  У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Забрана се не односи на малолетну децу и њихове родитеље, односно старатеље и хранитеље.

Забрана кретања на јавним местима не примењује се на грађевинске раднике ангажоване на прописно пријављеним градилиштима нискоградње и високоградње.

Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

Слепа, слабовида, глува или наглува лица, као и лица која се услед постојања сличних оштећења не могу кретати самостално, могу се кретати у пратњи једног пратиоца, у време када је у складу са одредбама овог члана излазак лица дозвољен.

Забрана се не односи на лица која су изабрана, постављена или запослена у државном органу, органу аутономне покрајине или органу јединице локалне самоуправе ако је њихове присуство потребно за рад надлежних државних органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе и ако су примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица). На захтев надлежног државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе Министарство унутрашњих послова ће тим лицима издати посебну дозволу за кретање.

5. Забрањује се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.

Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 m.

Забрањује се сазивање и одржавање зборова и свих других окупљања грађана на отвореном простору.

У затвореном простору забрањују се сва окупљања (спортске, културне и друге манифестације) осим окупљања која су од посебног интереса за рад и функционисање државних органа и служби, за чије одржавање посебно одобрење у складу са овом одлуком издаје министар унутрашњих послова.

Одлуком Владе, у зависности од епидемиолошке ситуације, могу се предвидети изузеци.

6.У складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања Владе РС број 60 од 24. априла 2020. годинеодређује се да:

Почев од 27. априла 2020. године правна лица и предузетници могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

7.  На основуИнструкција Кризног штаба од 24.4.2020.године дозвољава се рад козметичких и фризерских салонауз  примену мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 (Препоруке су у прилогу Наредбе).

8.  На основуИнструкција Кризног штаба од 24.4.2020.године дозвољава се рад теретана и фитнес клубова уз примену мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта (Препоруке су у прилогу Наредбе)

9.Превентивне мереза тачку 6., 7. и 8.подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије ( списак препорука у прилогу Наредбе).

Поред мера превенције, Влада одлуком може одредити и друге мере заштите, ако то захтева епидемиолошка ситуација.

Надлежне инспекцијске службе дужне су да контролишу примену мера.

10.Општински  штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial