Skip to content

Document Header

“Туристички е- Водич з особе са инвалидитетом”

“Туристички е- Водич з особе са инвалидитетом” published on

У сарадњи општине Врњачка Бања и Националне службе за запошљавање (НСЗ) филијала Краљево, Удружењу грађна „Форум особа са инвалидитетом“ одобрена су средства за спровођење јавног рада под називом  „Туристички е-Водич за особе са инвалидитетом“ у вредности од 786.573,оо динара у трајању од четири месеца.nsz - osobe sa invaliditetom

Врњачка Бања је краљица бањског туризма и сврстава се у топ туристичке дестинације у нашој земљи. Гледајући из перспективе особа са инвалидитетом, Врњачка Бања не нуди адекватне информације о приступачности своје туристичке понуде.С обзиром на чињеницу да је све већи број особа са инвалидитетом које заједно са својим пријатељима и породицама жели да посети Врњачку Бању и да ужива у свим њеним природним лепотама, неопходно је свим особама, а првенствено особама са инвалидитетом пружити адекватне информације о приступачности туризма у нашој општини. Сврха креирања Туристичког е-Водича за особе са инвалидитетом је пружање свих неопходних информација свим својим посетиоцима о приступачности смештајних капацитет, објеката, приступа парковима, паркиралиштима, саобраћајницама, културним и осталим туристичким знаменитостима Врњачке Бање…

Друштвени интерес који ће се остварити спровођењем јавног рада је тај што ће јавни рад омогућити незапосленим радно способним особама са инвалидитетом да примене и унапреде своје радне способности и вештине. Реализацијом јавног рада омогућава се радно способним особама са инвалидитетом да брже и лакше дођу до посла, да се осете друштвено корисним чланом заједнице.

Што се тиче значаја јавног рада за локалну средину, идеја водиља је да се израдом Туристичког е-Водича за особе са инвалидитетом на интернет порталу  удружења, све информације о туристичким објектима и јавним површинама учине доступним свим особама са инвалидитетом јер се на тај начин привлаче и задржавају нови гости. То ће довести до квалитетнијег развоја и стварања екстра вредности свеукупне туристичке понуде у Врњачкој Бањи у виду доступног туризма за све, од којег ће имати и директну и индиректну корист сви становници наше општине.

Према Акционом плану за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији општи циљ је да се особама са инвалидитетом осигура приступ изграђеном окружењу, приступачном превозу, информацијама, комуникацијама и услугама намењеним јавности, а кроз развој и спровођење плана уклањања баријера и изградње приступачних објеката и услуга.

 Мере/активности према Акционом плану су: развијање и примењивање техничких и технолошких формата у телевизијским програмима, филмовима, позоришним, спортским, туристичким и другим садржајима за несметано праћење од стране свих особа са инвалидитетом. Општи циљ је унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Локални акциони план запошљавања и развоја људских ресурса општине Врњачка Бања за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину подразумева приоритет, на првом месту социјалну инклузију, затим подстакнуту запошљивост и запошљавање теже упошљивих лица (жене, Роми, ОСИ и дугорочно незапослених лица и корисника НСП).

Не треба заборавити ни то да је туризам доступан када су услуге, производи и околина на нивоу прописаних стандарда што особама са инвалидитетом омогућује приступ, коришћење и уживање у њима, а  то је  управо и циљ да се израдом Туристичког е-Водича за особе са инвалидитетом, тим особама пруже адекватне информације о приступачности објеката и јавних површина.

Запослени на јавном раду „Туристички е- Водич за особе са инвалидитетом“ су: Драгана Радојковић, Бранкица Крстић, Срђан Стошовић, Миомир Шћепановић, Игор Тошкић, Слободан Цветковић.

 Јавни радови ће се спроводити на пет локација: Врњачка Бања, Гоч, Врњци, Ново Село и Грачац.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial