Skip to content

Document Header

Туристички промет за мај

Туристички промет за мај published on

Према извештају о туристичком промету, капацитету и степену искоришћености         капацитета у Врњачкој Бањи за мај 2017. године који је сачинила Марија Раковић, референт за туризам и привреду на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружањем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења, укупно је евидентирано 17.962 посетилаца, од чега 15.569 домаћих и 2.393 страних. Остварен је укупан број ноћења од 54.010, од чега 47.089 домаћих и 6.921 страних туриста.Vrnjacka-Banja

У мају 2017. године у односу на мај 2016. године евидентирано је 4,13 % мање домаћих и 22,18 % мање страних туриста, као и 13,05 % више ноћења домаћих и 26,89 % мање ноћења страних туриста. Степен искоришћености капацитета у мају 2017. године је 50,87 %, а просечна дужина боравка је 3,02 данa домаћих и 2,89 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у мају 2017. године у односу на април 2017. године, повећан је за 9,31 процентних поена, односно са 41,56 % на 50,87 %.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial