Skip to content

Document Header

Туристички промет за месец септембар 2016.

Туристички промет за месец септембар 2016. published on

Извештај о туристичком промету, капацитету и степену искоришћености капацитета у Врњачкој Бањи  за септембар месец 2016. године. v-banja-vrabac-1

Извештај о туристичком промету за септембар месец 2016. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружа­њем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења, и то:

Број посетилаца: укупно је евидентирано 17774 посетилаца, од чега 15237 домаћих и 2537 страних туриста.

Број ноћења: остварен је укупан број ноћења од 81264, од чега 74688 домаћих и 6576 страних туриста.

У септембру  2016. године у односу на септембар 2015. године евидентирано је 15,21 % више домаћих и 17,35 % више страних туриста, као и 32,30 % више ноћења домаћих и 5,89 % више ноћења страних туриста.

Степен искоришћености капацитета у септембру месецу 2016. године је 63,08 %.

Просечна дужина боравка је 4,90 данa домаћих и 2,59 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у септембру  2016. године у односу на месец август  2016. године, смањен је за 61,39 процентних поена, односно са 124,47 % на 63,08 %.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial