Skip to content

Document Header

Туристички промет за октобар 2017. године

Туристички промет за октобар 2017. године published on

Извештај о туристичком промету, капацитету и степену искоришћености  капацитета у Врњачкој Бањи за месец октобар 2017. године.v. banja centar

Извештај о туристичком промету за октобар месец 2017. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружањем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења, и то:

Број посетилаца: укупно је евидентирано 14573 посетилаца, од чега 13124 домаћих и 1535 страних.

Број ноћења: остварен је укупан број ноћења од 48147, од чега 43743 домаћих и 4404 страних туриста.

У октобру 2017. године у односу на октобар 2016. године евидентирано је 12,40 % више домаћих и 20,01 % мање страних туриста, као и 18,37 % више ноћења домаћих и 16,75 мање ноћења страних туриста.

Степен искоришћености капацитета у октобру 2017. године је 37,72 %.

Просечна дужина боравка је 3,33 данa домаћих и 2,87 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у октобру 2017. године у односу на месец септембар 2017. године, смањен је за 23,45 процентних поена, односно са 61,17 % на 37,72 %.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial