Skip to content

Document Header

Туристички промет за октобар 2018. године

Туристички промет за октобар 2018. године published on

Извештај о туристичком промету за октобар месец 2018. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружа­њем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења, и то:centar-vrnjacke-banje

Број посетилаца: укупно је евидентирано 17026 посетилаца, од чега 14608 домаћих и 2418 страних.

Број ноћења: остварен је укупан број ноћења од 53355, од чега 47187 домаћих и 6168 страних туриста.

У октобру 2018. године у односу на октобар 2017. године евидентирано је 10,10 % више домаћих и 54,27 % више страних туриста, као и 6,24 % више ноћења домаћих и 38,92 више ноћења страних туриста.

Степен искоришћености капацитета у октобру 2018. године је 37,49 %.

Просечна дужина боравка је 3,22 данa домаћих и 2,58 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у октобру 2018. године у односу на месец септембар 2018. године, смањен је за 28,48 процентних поена, односно са 65,97 % на 37,49 %.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial