Skip to content

Document Header

Усвојен Нацрт одлуке о буџету

Усвојен Нацрт одлуке о буџету published on

На редовној седници Општинског већа, одржаној 25. децембра, у присуству седам чланова, председник Бобан Ђуровић предложио је дневни ред који је садржао 18 тачака плус четири тачке допуне.vece 13

По усвајању записника са претходно одржаних телефонских те ванредних седница ОВ усвојен је и предложени дневни ред. Најважнија била је Нацрт Одлуке о буџету општине Врњачка Бања а која се састојала из више под тачки – одређивање комуналних такси, локалних административних такси, кадровски план Општинске управе, одређивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Такође су разматрани и предлози са јавне расправе о буџету за 2018. годину. Предложен је раст комуналних такси за три одсто просечно и повећање је испод максимално законом дозвољеног годишњег усклађивања. Из дискусије која се водила по овој тачки дневног реда бележимо да је Никола Трифуновић тражио објашњење формулације плаћања дневног износа тарифе за истицање рекламних паноа и затражио од Општинске стамбене агенције да се прецизније одреде места где се ова врста рекламе може постављати као и плаћање у зависности од величине рекламног паноа. Члан Већа Миломир Перовић заступао је тезу да се наплата боравишне таксе мора боље контролисати – већа наплата подразумева и већи прилив средстава у општински буџет. Кадровски план Општинске управе општине Врњачка Бања састоји се од приказа броја запослених и на основу Одлуке максималан број запослених за 2017. годину на неодређено време је 84 запослених. У 2018. години овај број се задржава уз 15 запослених на одређено време. Са јавне расправе одржане 20. децембра, разматрани су захтеви: Сандре Миодраговић која је тражила увећање позиције за повремена социјална давања и једнократне помоћи; одборник Драгољуб Богдановић је затражио повећање накнаде за одборнички рад,  а одобрено је на седници Већа за пет одсто; Родољуб Џамић је затражио да се повећа улагање у јавну расвету као и повећање средстава, односно инвестиција у развој „гочког“ туризма. Било је речи и о радницима „Белог извора“ којима ће бити повезан радни стаж и исплата отпремнина за  15 радника,  док ће остали бити распоређени на друга радна места. Укључени су и захтеви Виолете Трифуновић који се тичу родне равроправности, затим захтеви Културног и Спортског центра.

У најкраћем, буџет за 2018. годину планира приходе у износу  1.147.116.000 динара, расходе у износу 1.185.480.000 динара,  као и дефицит који ће износити минус 38.364.000 динара. Чланови Већа усвојили су Нацрт одлуке о буџету и он ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине општине Врњачка Бања.

На седници Већа усвојена је Одлука о реализацији буџета општине Врњачка Бања у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину. Укупан износ, опредељен за ове намене је 8.928.000 динара које обухватају: личног пратиоца детета, дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју, помоћ у кући и саветовалиште за брак и породицу. Дата је сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈП „Нови Аутопревоз“ о повећању основног капитала. Уследило је усвајање неколико одлука са изменама и допунама  и то: о финансијској подршци породици са децом, о саобраћају о  на територији општине Врњачка Бања. Прихваћени су и закључци Бањског савета о утврђивању назива нових улица у Врњачкој Бањи.

Поред ових,  усвојене су и друге одлуке, а такође су решавани и појединачни предмети и захтеви грађана.

М.В.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial