Skip to content

Document Header

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

Седница Општинског већа, ванредна, одржана је 8. октобра. Већина разматраних тачака односила се на потраживања корисника из текуће буџетске резерве.

Чланови Већа предложили су Скупштини да усвоји нацрт Одлуке о покретању процеса израде Локалног акционог плана запошљавања Општине В. Бања за 2020. годину. Према речима Небојше Алимпића, координатора локалног економског развоја, циљеви израде ЛАПЗ-а су: идентификовање проблема, препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирање мера активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и смањиле разлике у погледу ризика незапослености. Кључна питања којима се ЛАПЗ бави су: какво је стање на тржишту рада у локалној заједници, шта је утицало на такво стање, какве су перспективе, које су мере на располагању као и који ће ефекти бити постигнути. Носилац израде овог документа је Локалнои савет за запошљавање чији је задатак да изврши анализу стања запослености у Општини и на основу добијених резултата, а у складу са циљевима Националног плана за запошљавање за 2020. годину и Стратегије одрживог развоја Општине В. Бања 2013 – 2023. године, изради нацрт ЛАПЗ-а.

Усвојене измене и допуне Одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, чланова ОВ, радних тела СО подразумевају да ће се „накнада за рад члановима повремених радних тела која образује СО и радних тела и ангажовање лица за обављање стручних саветодавних послова које образују председник општине и Општинско веће, утврдити одлуком о њиховом образовању, односно актом о ангажовању“. У вршењу надлежности председника општине и ОВ, у пракси се установило да је за вршење појединих послова из њихове надлежности целисходно ангажовати лице које ће их обављати, односно да не постоји потреба за образовањем стручног саветодавног радног тела за та питања. На овај начин се постиже уштеда јер ће се накнада утврђивати за једно лице, а не за више њих који чине саветодавно радно тело.

У наставку седнице уследили су захтеви за средства из текуће буџетске резерве. Недостајућа средства добиће Установа Туристичка организација за реализацију промотивних активности посредством КУД „Св. Сава“ из Грачаца, за израду двојезичног каталога В. Бање, за организацију манифестације „Дама године Регион 2019“ и за реализацију манифестације „52. Србија рели“. Средства из буџетске резерве добило је и 50 ученика ОШ „П. борци“ који су учесници манифестације „800 деце за 800 година Српске цркве“. Веће је одобрило средства у износу од 2.2 милиона динара Општинској стамбеној агенцији. Ова средства послужиће за израду техничке документације, односно за израду идејног пројекта реконструкције додатних елемената пута. Ради се о изради пројекта тротоара у Штулцу и Вранешима, изради пројекта обележавања пешачких прелаза у Грачацу и у зони Железничке станице у Врњцима као и изради пројекта два аутобуска стајалишта у Подунавцима, у близини ромског насеља. Позитивно је решен и захтев МЗ Ново Село како би се нешто мање од пола милиона динара инвестирало у спољно уређење око Спортске хале.

Општинско веће усвојило је Правилник о IX изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву.

О предлогу Одлуке о утврђивању права на накнаду дела трошкова за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2019. годину чланове Већа известио је Жарко Марковић, председник Комисије за пољопривреду. Ова одлука која обухвата 75 захтева са целе територије врњачке Општине, усвојена је, а накнаде се односе на увећање сточног фонда, машине, опрему и одлазак на сајмове. Јавни оглас за доделу ових средстава био је расписан од 17. јула до 29. септембра 2019. године  у складу је са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине за 2019. годину. Практично сви захтеви врњачких пољопривредника су прихваћени осим једног због непотпуне пријаве.

Као допуна дневног реда разматрени су финансијски захтеви месних заједница Штулац и Руђинци којима је из текуће буџетске резерве одобрено по 2,5 милиона динара за асфалтирање путева и текуће поправке и одржавање. Позитивно је решен и захтев за новчана средства у износу од 412.905 динара за изградњу дечијег игралишта у дворишту ОШ „Младост“ у Врњцима.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial